Pomáháme kambodžským farmářům bojovat se změnou klimatu

14. prosince 2021

Jedním z cílů projektu Odolnost komunit vůči přírodním katastrofám v provincii Pursat je v roce 2021 vyškolit drobné zemědělce a mládež v okrese Phnom Kravah v provincii Pursat v zemědělských technikách odolných vůči změně klimatu a snížit tak rizika katastrof v zemědělství. Projektový tým na začátku roku uspořádal 14 setkání s místní administrativou, během kterých bylo úspěšně vybráno 140 drobných zemědělců a mladých lidí pro účast v tomto školení. Výběr byl založen na kritériích, které byly konzultovány mezi místními autoritami a projektovým týmem, aby byl zajištěn transparentní a spravedlivý proces. Veškeré informace z této identifikace pomohly projektovému týmu připravit osnovy školení odpovídající skutečného kontextu.

Chov kuřat a odolné zemědělské techniky
14. prosince 2021 - Pomáháme kambodžským farmářům bojovat se změnou klimatu

                          Snímek obrazovky 2021-12-14 v 12.52.31    Snímek obrazovky 2021-12-14 v 12.52.52

V průběhu roku bylo uspořádáno 7 školení, kdy 3 z nich byla určena chovu kuřat a 4 technikám pěstování plodin, které si vybraní farmáři prakticky vyzkoušeli. Chov kuřat slouží farmářům jako důležitý druhý zdroj příjmů k existujícím příjmům ze zemědělské činnosti, zatímco vylepšení technik přispívá ke zvýšení produkce a tedy následně i příjmů farmářů. Jedno ze školení proběhlo i během návštěvy rozvojové diplomatky Lucie Chudé a rozvojové koordinátorky Theary Duong z Velvyslanectví České republiky v Phnom Penhu v září 2021. 

Výběr farmářů a jejich vyškolení bylo finančně podpořeno Ministerstvem zahraničí ČR. 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 12.53.02

 

Snímek obrazovky 2021-12-14 v 12.53.18

 

lwdBasic coloured