České know-how míří do Kambodži

14. července 2022

Provincie Kampong Chhnang se dlouhodobě potýká s nedostatkem nezávadné pitné vody. Zhruba polovina obyvatel provincie neměla před rokem 2019 přístup k pitné vodě, počet míst s přístupem k ní nebyl dostatečný a nepokrýval celkovou potřebu místní populace. Proto jsme se spojili s Českou zemědělskou univerzitou a českou firmou G-servis, se kterými společně realizujeme čtyř letý projekt IWASH zaměřený na zlepšování přístupu místních lidí k pitné vodě a sanitačním zařízením. Nedílnou součástí projektu je také šíření osvěty o tématu vody, hygieny a sanitace a budování kapacit místních obyvatel a poskytovatelů vody.   

České know-how míří do Kambodži
14. července 2022 - České know-how míří do Kambodži

Nedostatek vody v provincii ovlivňuje hned několik faktorů, mimo přírodní jevy (dlouhá sucha a rozsáhlé povodně, během kterých bývají povrchové zdroje vody často kontaminovány) se jedná hlavně o nedostatek dat o počtu existujících vodních zdrojů a kvalitě jejich vody. Nebo nevhodně použité technologie pro stavbu vodních zdrojů a úpravu vody.   

Obrázek1

Ve vesnicích Tang Krous Keut a Tang Krous Lech v současné době pracujeme na budování vodovodního systému. Jednou ze základních otázek bylo najít optimální polohu nových vrtů (studen), které zajistí zdroj vody pro naši velkokapacitní úpravnu vody. Firma G-servis, určila nejen, kde vrty vykopat, ale také poskytla hydrogeologický dozor při jejich stavbě. Tým zároveň realizoval tzv. čerpací a stoupací zkoušky na studnách, které ve vesnici již byly, a posléze i na těch nových. Tyto zkoušky nám pomohly zjistit kolik vody lze ze studen čerpat, tedy jakou spotřebu ve vesnici jsme zhruba schopni pokrýt a z kolika studen.  Ze zdrojů jsme také odebírali vzorky vody, abychom mohli otestovat její kvalitu. Způsob, jak vodu budeme čistit, závisí právě na výsledcích její kvality, na jejichž základě pak pro nás firma G-servis navrhla konkrétní vhodný způsob úpravy.

                     Obrázek2         Obrázek4

Projekt za podpory České rozvojové agentury usiluje o snižování negativních dopadů nedostatečného přístupu k pitné vodě a sanitárním zařízením, který má mimo jiné za následek zvýšený výskyt nemocí přenášených vodou. Zároveň také posílí socio-ekonomické postavení místních obyvatel. Během čtyř let jeho trvání získá přístup k pitné vodě 9662 rodin z 45 vesnic z oblastí Samakki Meanchey a Teuk Phos.

                       Obrázek12               Basic coloured

.