Návštěva komunitního centra v jordánském městě Zarká

9. června 2021

Poskytování osobní psychosociální pomoci patří spolu s ochranou a podporou dětí k oblastem, kterým se Diakonie v kontextu syrské uprchlické krize prioritně věnuje. S finanční podporou Ministerstva zahraničí a ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem LWF proto v jordánské Zarce funguje komunitní centrum Aman („důvěra“ či „bezpečí“). 

Situace v této oblasti a obecně sociální problémy uprchlíků a místní komunity se vlivem koronavirových omezení poslední rok dále citelně zhoršily. Experti už předtím upozorňovali na to, že v důsledku existenčních potíží každodenního života chudých rodin existuje něco jako „psychologická krize“. A pak přišel covid, který podobně jako u nás omezil možnosti vzdělávání, pravidelného zaměstnání a námezdní práce, trávení volného času mimo domov a zvýšil napětí v domácnostech. 

Poskytování osobní psychosociální pomoci
9. června 2021 - Návštěva komunitního centra v jordánském městě Zarká

Naše komunitní centrum v druhém největším jordánské městě Zarká muselo také dočasně uzavřít a přesunout část svých aktivit do online. Od poloviny května však vše běží opět naplno. Chceme se proto s Vámi podělit o fotky a pozorování, které jsme během naší monitorovací cesty mohli zaznamenat.

V centru pracuje od jeho otevření v roce 2019 i vystudovaná psycholožka Nesrin, která pochází z místní komunity. Denně poskytuje 6-7 individuálních konzultací a k tomu společně se školenými dobrovolníky vede kurz pro děti ve věku 7-14 let, v jehož rámci mohou komunikovat o svých problémech, vyjadřovat své pocity a diskutovat o zvládání emocí. Dle jejich slov mnohé problémy v rodinách, včetně domácího chudoby a násilí, eskalovaly během pandemie: „Často jsem jediná, s kým mohou některé ženy s důvěrou a otevřeně o těchto problémech hovořit a řešit je, ať už je to týká existenčních starostí, dětí nebo manžela.“

Komunitní centrum AMAN se snaží rodinám poskytovat pomoc co možná nejvíce komplexně. Ze sociálního fondu může na základě návrhu schváleného výborem pracovníků centra a osobností z místní komunity poskytnout osobní finanční asistenci do výše přibližně 3300 Kč na pokrytí nejnutnějších výdajů, které potřebují uhradit (nákup potravin, příspěvek na léky či doplacení nájmu). Současně se snaží poskytnout co nejširší možnost osobního rozvoje i odpočinku prostřednictvím svých skupinových kurzů a podporují potenciál jak u dětí, tak dospělých i odreagování od každodenních problémů.

Pro ženy a dívky vede kurzy zumby a vedle hlídání malých dětí poskytuje také individuální dietologické poradenství, jak zdravěji v rámci velmi omezených financí stravovat sebe i celou rodinu. Populární jsou také kurzy angličtiny, které mohou zlepšit možnost pracovního uplatnění a seberozvoje a dávají jim možnost setkávání mimo domov.

Nejvíce aktivit AMAN však směřuje vůči dětem. Jedná se například o oblíbené kurzy keramiky, kterých běží souběžně celkem šest pro všechny věkové kategorie včetně společných rodinných kurzů. Otevřená keramická dílna s pecí na vypalování a kurzy zdarma pro veřejnost vznikla v roce 2019 s podporou Velvyslanectví České republiky v Ammánu a je jedinou svého druhu v tomto 800 tisícovém městě. Díky fotovoltaickým panelům na střeše pronajaté budovy centra její provoz není nijak finančně náročný a nezatěžuje beztak přetíženou elektrickou síť. 

           IMG_8614        IMG_8630

Centrum provozuje i kurzy výuky na hudební nástroje. Na ně jezdí některé starší děti až hodinu a půl vzdáleného hlavního města Ammán, protože výuka hraní na tradiční tradiční strunový nástroj oud, kytaru nebo klávesy běžně stojí až 2000 korun měsíčně. A to si může dovolit jen malá část místních domácností. V centru je také „inovativní laboratoř“, kde se technicky orientovaní starší žáci a žákyně učí pracovat s interaktivní tabulí, technickými programy a sami sestrojovat různé technické přístroje jako například detektor oxidu uhelnatého nebo slepeckou hůl se zvukovými sensory.

Důležité je, že všechny kurzy vedou zaškoleni dobrovolníci s potřebnou zkušeností, kteří pochází z místní komunity. Sami tím mohou získat nejen skromnou finanční odměnu, ale také rozvíjet a získávat své profesní dovednosti. Jejich nasazení a schopnost ostatním předat své dovednosti je obdivuhodná.

Komunitní centrum vede naše zkušená a energická místní kolegyně Islam Shdefat, která se jej stále snaží rozvíjet. Letos se ji podařilo nejen podstatně snížit nájemné budovy centra, ale získat i nový prostor ve sníženém přízemí, kde plánuje aktivity pro fyzicky handicapované děti. Těchto míst je ve druhém největším města Jordánska, které hostí statisíce syrských uprchlíků, naprosté minimum. Vede také spolupráci s řadou místních občanských iniciativ a místním odborem státní správy, který má na starost podporu dětí a mládeže. S těmito partnery jsme jednali o tom, jakými způsoby by je mohlo komunitní centrum podpořit. Islam a AMAN s podporou z Česka už pomáhají jejich aktivitám nejen sdílením svých zkušeností, ale v omezené míře také finančně. Mikrogranty rozvíjejí jejich služby jako jsou psychologická pomoc a volnočasové kurzy pro děti a mládež. Našim společným cílem s LWF je právě posilovat místní organizace, které mají k místní komunitě nejblíže a dokáží ji proto dobře pomáhat. 

           IMG_9340          IMG_9408

Zmíněná Islam má také velkou zásluhu na založení mateřské školky v uprchlickém táboře Zaatarí, která by těžko vznikla bez podpory celodiakonické Postní sbírky v roce 2018-9 ve výši přes milion korun (významnou pomoc zde opět poskytlo české velvyslanectví v Ammánu resp. MZV ČR). Školka je stále jedinou v části tábora, kde žije asi 16 tisíc lidí, a navštívili jsme ji také během naší cesty. Byť bohužel byla koncem května kvůli opatřením proti covid-19 v táboře stále ještě uzavřena, je plně připravena opět najet na svůj původní provoz.

            Deti tanci         IMG_0650