Česká ambasáda na návštěvě komunitního centra v Zarká

23. prosince 2021

Naši partneři z LWF přivítali minulý měsíc v komunitním centru v Zarce zástupkyni velvyslance a konzulku, paní Janu Kostrounovou. Partneři paní Kostrounové představili jednotlivé aktivity – hudební klub, dětskou školičku pro nejmenší, lekci zumby nebo kurz počítačové gramotnosti. V centru také funguje inovativní výzkumná laboratoř, kde převážně starší děti vymýšlí vlastní projekty a zlepšováky. Populárním kurzem je keramická dílna, kterou česká ambasáda přímo podpořila. 

Vzácná návštěva v jordánském komunitním centru Zarca z české ambasády v
23. prosince 2021 - Česká ambasáda na návštěvě komunitního centra v Zarká

V letošním roce jsme také nově spustili tzv. sociální fond, z něhož jsou podporovány jednotlivé rodiny v nouzi a i různé aktivizační společenské aktivity. V centru pečlivě zjišťujeme potřeby jednotlivých domácností i jejích členů, jejich aktuální situaci, nabízíme různorodou asistenci, a když je třeba i finanční pomoc. Stává se totiž, že jsou klienti, hlavně tedy ženy a děti, vystaveni zneužívání či násilí, a kromě psychické podpory potřebují náhradní ubytování. Okolo 69 % mužů si totiž stále myslí, že muž může svoji ženu bít a takové chování si ospravedlní. S tímto tvrzením bohužel souhlasí i část žen, málokdo tedy takové chování považuje za nepřípustné. Proto podporujeme i takové aktivity, jako je 16 dnů aktivismu proti genderovému násilí, která na problematiku domácího násilí upozorňují.  

Snímek obrazovky 2021-12-21 v 13.41.00

Mateřská školka pro nejmenší, její služby využívají například matky, které v komunitním centru navštěvují vzdělávací aktivity apod. 

Pomáháme ale i v jiných situacích, například když rodiny nemají dostatek peněz na léky či zdravotní vyšetření. Podporujeme i mladé lidi, kteří chtějí studovat, ale kvůli různým poplatkům spojeným se studiem by nemohli. Finance ze sociálního fondu rozdělujeme dle aktuální potřebnosti a vždy zvažujeme různé způsoby řešení situace.

Snímek obrazovky 2021-12-21 v 13.41.42

Kromě přímé pomoci budujeme i síť partnerských organizací, kterým pomáháme s jejich provozem. Hledáme organizace, které nabízí psychosociální podporu a zaměřují se na zranitelné skupiny obyvatel, abychom mohli péči společně poskytnout více lidem. Vzájemnou spoluprací je podporován život v komunitě a zlepšování kvality života těch nejzranitelnějších. 

Snímek obrazovky 2021-12-21 v 13.41.59

Záběry z keramické dílny, na prvním obrázku je vidět keramická pec, na druhém pak vyrobené hrníčky. 

Fungování celého komunitního centra včetně navázaných aktivit, rozšiřování partnerské sítě a individuální podpory rodin, je možné díky českému Ministerstvu zahraničních věcí, které poskytlo financování. Partnerům z LWF, české ambasádě i MZV, vřele děkujeme za dosavadní spolupráci. Do budoucna plánujeme ve spolupráci s ambasádou a našimi partnery z LWF další projekty, držte nám palce, ať vyjdou.