Evangelíci pomáhají lidem na Haiti

13. ledna 2016

Haiti zasáhl 4. října 2016 hurikán Matthew. Za 100 dní od katastrofy vybrali členové Českobratrské církve evangelické přes půl milionu korun. Peníze půjdou na Haiti prostřednictvím německé Diakonie Katastrophenhilfe a použijí se při stavbě odolnějších domů a obnově zemědělského hospodaření.

Evangelíci pomáhají lidem na Haiti
13. ledna 2016 - Evangelíci pomáhají lidem na Haiti

Záplavy a sesuvy půdy po hurikánu zničily na jihu Haiti úrodu, domy, pole, silnice a mosty. Diakonie ČCE vyhlásila 8. 10. 2016 sbírku na pomoc obyvatelům Haiti, ke které se připojily farní sbory Českobratrské církve evangelické.

Za 100 dní přes 500 000 Kč

Za 3 měsíce vynesla sbírka 233 090 Kč. Synodní rada ČCE přidala z Fondu sociální a charitativní pomoci dalších 300 000 korun.

Celkem jste pro obyvatele Haiti shromáždili 533 090 Kč. Děkujeme Vám.

Peníze pošleme na Haiti přes partnera Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, německou Diakonie Katastrophenhilfe. Podpoříme tak její práci na konkrétních místech na Haiti.

Práce německé Diakonie na Haiti

Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) spolupracuje s místními partnery na Haiti od zemětřesení v roce 2010. Haiti se z následků tehdejšího zemětřesení stále nevzpamatovalo a hurikán v říjnu 2016 situaci ještě ztížil – téměř 1 milion lidí žije v rozbitých domech nebo provizorních obydlích, není dost potravin a hrozí hlad.

Diakonie Katastrophenhilfe zásobovala lidi hned po hurikánu pitnou vodou a hygienickými potřebami (také kvůli obraně proti choleře), potravinami, dekami a ochrannými plachtami.

Nic není doma na svém místě

Z nouzových ubytování se lidé pomalu vracejí domů, kde ale nic není na svém místě. Potřebují osít pole a opravit nebo postavit nové domy. „Teď musíme pomoci, aby se lidé vrátili k normálnímu životu a dokázali se uživit,“ říká Martin Keßler, vedoucí Diakonie Katastrophenhilfe, „proto rozdáváme osivo a nástroje a nabízíme zemědělská školení.“

Mít kde bydlet…

V listopadu 2016 vyslala Diakonie Katastrophenhilfe na Haiti své odborníky, kteří zjišťovali nejnaléhavější potřeby obyvatel obcí Chantal, Torbeck a Camp Perrin. Nyní připravují koncept obnovy domů pro 50 rodin. Nové domy musí být postaveny z vhodného materiálu, aby lépe odolaly příští katastrofě. Členové rodin se také budou podílet na stavebních pracích.

…a co jíst

Druhá oblast pomoci se týká obživy. 10 000 rodin se zapojuje do obnovy zemědělství a jejich členové dostávají za svou práci malý plat. DKH pořizuje osivo a nástroje a obyvatelé Grand´Anse Yams se připravují na další zemědělskou sezónu. Podpořené rodiny se také účastní školení v udržitelném a ekologickém zemědělství.

Děkujeme všem, kdo pomáháte lidem v nouzi.