Monitorovací cesta do Bangladéše

25. května 2021

V Bangladéši jsme díky podpoře MZV ČR začali působit v roce 2020. Tento humanitární projekt staví na naší zkušenosti s podporou Rohingů v uprchlických táborech v Myanmaru a především dlouholeté práci našeho partnera organizace RDRS v Bangladéši. V roce 2020 jsme působili v regionu kolem města Cox’s Bazaar na východě Bangladéše (mj. v táborech #12 a #18).

Kolega, který navštívil Bangladéš na konci minulého roku, pro nás připravil krátkou monitorovací zprávu z této cesty. Ta potvrdila, že i přes potíže způsobené pandemií Covid 19 jsme byli schopni implementovat většinu původně plánovaných aktivit.

Budování odolnosti rohingských uprchlíků a hostitelských komunit skrze humanitární pomoc
25. května 2021 - Monitorovací cesta do Bangladéše

Průběh monitorovací cesty 

Preventivní opatření a práce v táboře č. 12.

Z hlediska prevence nemocí pocházejících ze špatných hygienických podmínek je tato aktivita klíčová. Čistil se a opravoval odtokový systém a aplikoval se postřik hubící larvy komárů. V rámci naší práce také distribuujeme moskytiéry, abychom v táboře co nejvíce eliminovali přenos malárie, nebo horečky dengue. V případě boje s těmito nemoci tak pokládáme za důležité, komáří larvy eliminovat.

             Vysazování        Drainage #18 cleand and repaired 2019 - cfw

Distribuce doplňků stravy pro těhotné a kojící ženy

Během našeho pobytu obdržely potřebné ženy plnohodnotnou kojící výživu, která představuje důležitou nutriční dávku živin pro ně a jejich děti.

                 IMG_5103             IMG_5124

Výsadba sazenic stromů v odlesněných částech táborů

Údržba vysázených sazenic skrze zalévání, hnojení, kůlováním a odplevelení a kontrola dosavadní výsadby v táborech 12 a 18. Výsadba byla vždy řádně označena cedulí s logem české humanitární pomoci. Měl jsem možnost vidět výsadbu hned v několika fázích. Zajímavostí je, že výsadba, která začala v první polovině roku je nyní už poměrně významným porostem. Jelikož v oblasti tábora kdysi byla zalesněná přírodní rezervace, i přes značné zničení se nová výsadba dost rychle uchycuje. Poskytuje tak důležitý stín a zadržuje vlhkost pro celý tábor. Zpevňuje také půdu, takže zabraňuje sesuvům půdy a bahna na přístřešky uprchlíků, které jsou pod kopcem.

                   IMG_5146          IMG_5148

Distribuce nepotravinového vybavení 

Během pobytu v táboře č. 18 jsem navštívil hned několik rodin, které od nás obdržely nepotravinové vybavení. Mezi nejdůležitější z nich byla moskytiéra, která, jak již bylo zmíněno, pomáhá zastavovat šíření malárie a horečky dengue. Distribuce se zaměřovala především na samoživitelky (často vdovy, kterým byli zabiti manželé), a osoby se zdravotním pojištěním. 

Poskytnutí malého grantu na nákup surovin

V rámci této aktivity jsme navštívili dvě z několika míst, kde byla tato aktivita realizována. Prvním místem byl ostrov Maheshkhali, kde distribuce již proběhla. Tam jsme tedy pouze jeli na monitoring, podívat se na dopad této pomoci. Navštívil jsem čtyři různé rodiny, které se každá rozhodla trochu jinak využít grant. Někteří si pořídili užitková zvířata (aby znásobili a ještě více využili grant, který dostali), jiní se zase rozhodli pro investici do zemědělských produktů. Všechny návštěvy hodnotím velice pozitivně. Návštěva Maheshkhali na mě zanechala velice dobrý dojem, jelikož jde vidět opravdu reálný dopad pomoci místním rodinám.

V rámci projektu nicméně nepomáháme jenom uprchlické rohingské komunitě z Myanmaru, ale i místní tzv. hostitelské komunitě, resp. těm nejchudším z nich. Na této fotografii je žena se svými dcerami. Matka obdržela v rámci našeho projektu školení, které jí napomohlo zvýšit produkci slepičích vajec a také obdržela několik slepic, na kterým mohla nově nabyté vědomosti uplatnit. Zvýšená produkce vajec napomáhá ženám buď živit děti, nebo se také finančně spolupodílet na chodu domácnosti tím, že vejce prodají, nebo se také mohou pokusit slepice namnožit a prodat kuřata.

IMG_5178

Tato paní je také z hostitelské bangladéšské komunity. V rámci grantu se rozhodla pronajmout si políčko a nakoupit semena. Pozdější prodej zemědělských plodin může pomoci rodině zvýšit svůj příjem v rámci domácnosti a vymanit se z chudoby.

IMG_5188

Zvyšování povědomí o menstruačním a reprodukčním zdraví 

Poslední, výše zmíněné aktivity, které jsem navštívil proběhly v místní vesnické škole v oblasti Ukhiya. Školení probíhalo v liberálněji zaměřené náboženské škole. Školení bylo provedeno dvěma kolegyněmi, které místní dívky citlivě seznámily s problematikou menstruačního zdraví. Zajímavostí je, že z celé třídy ani jedna dívka neměla žádné znalosti, přestože jedna dívka již menstruovala. Domnívala se, že je nemocná. Tento, pro českou společnost nejspíše dost nepředstavitelný úkaz, jen potvrzuje, že v této aktivitě je určitě nadále potřeba v případném navazujícím projektu pokračovat. Na závěr bych jen rád podotkl, že abych se přímo já (ale i jakýkoliv jiný muž), zúčastnil školení nepřipadalo v žádném případě v úvahu.

Závěrem z mé cesty

Jak již bylo nastíněno v textu výše, v rámci všech schůzek jak s představiteli místní správy, tak s naším místním partnerem, tak se zástupci místních i uprchlických komunit byla vyjádřena žádost o možné pokračování projektu i pro rok 2021. Náš místní partner, organizace RDRS, zajišťuje velice rychlou komunikaci s místní správou, která by pro přímou implementaci českou organizací přímo v místě pomoci nebyla defacto možná. Vztahy Bangladéše s Myanmarem ani vyjednávání mezinárodních organizací s Myanmarem se nevyvíjejí dobře, lze tedy předpokládat, že potřeba humanitární pomoci bude jistě ještě dlouho aktuální.