Humanitární pomoc Diakonie v Bangladéši pokračuje

25. května 2021

V Bangladéši jsme  díky podpoře  MZV ČR  začali  působit v roce 2020.  Tento humanitární projekt staví na  naší  zkušenosti s  podporou  Rohingů v uprchlických táborech v  Myanmaru  a  především  dlouholeté práci našeho partnera  –  organizace RDRS  v Bangladéši.  V roce  2020 jsme působili  v  regionu Ukhiya kolem města  Cox’s  Bazaar na jihovýchodě Bangladéše, na ostrově Maheshkhali a v  uprchlických táborech #12 a #18. Letos jsme naše působení rozšířili i do tábora #11 a navýšili pomoc na ostrově, na který má velký dopad opatření ohledně pandemie COVID-19. 

Budování odolnosti rohingských uprchlíků a hostitelských komunit skrze humanitární pomoc
25. května 2021 - Humanitární pomoc Diakonie v Bangladéši pokračuje

Preventivní opatření a práce v  rámci čištění odpadních cest 

Z  hlediska prevence nemocí pocházejících ze špatných hygienických podmínek je tato aktivita klíčová. Čistil se a opravoval odtokový systém a aplikoval se postřik hubící larvy komárů.  V rámci naší práce také distribuujeme moskytiéry, abychom v táboře co nejvíce eliminovali přenos malárie, nebo horečky dengue. V případě boje s těmito nemoci tak pokládáme za důležité, komáří larvy eliminovat. 

             Vysazování        Drainage #18 cleand and repaired 2019 - cfw

Distribuce doplňků stravy pro těhotné a kojící ženy a distribuce kojenecké výživy 

Ženy v  táborech #12 a #18 obdržely plnohodnotnou kojící výživu, která představuje důležitou nutriční dávku živin pro ně a jejich děti. 

                 IMG_5103             IMG_5124

Výsadba sazenic stromů v odlesněných částech táborů 

Jak v  minulém, tak letošním roce probíhá údržba sazenic, zalévání, hnojení a odplevelení a kontrola dosavadní výsadby v táborech 12 a 18. Výsadba je vždy řádně označena cedulí s logem české humanitární pomoci. V  současné době pracujeme hned v několika fázích. Zajímavostí je, že výsadba, která začala v první polovině roku je nyní už poměrně významným porostem. Jelikož v oblasti tábora kdysi byla zalesněná přírodní rezervace, i přes značné zničení se nová výsadba dost rychle uchycuje. Poskytuje tak důležitý stín a zadržuje vlhkost pro celý tábor. Zpevňuje také půdu, takže zabraňuje sesuvům půdy a bahna na přístřešky uprchlíků, které jsou pod kopcem. 

                   IMG_5146          IMG_5148

Distribuce nepotravinového vybavení  

Důležitou aktivitou v  rámci našeho projektu je také distribuce nepotravinového vybavení. Mezi nejdůležitější z nich patří moskytiéra, která, jak již bylo zmíněno, pomáhá zastavovat šíření malárie a horečky dengue. Distribuce se zaměřuje především na samoživitelky (často vdovy, kterým byli zabiti manželé), a osoby se zdravotním pojištěním. Dívkám a ženám také distribuujeme hygienické vložky.  

Poskytnutí malého grantu na nákup surovin 

Tuto aktivitu poskytujeme místní hostitelské komunitě, která je zasažena jak dopadem uprchlictví na region, tak chudobou a v  posledních měsících i dopady pandemie Covid-19. Jedním z  míst, kde operujeme, je např. ostrov Maheshkhali, ze kterého pochází fotografie níže. Je na rodinách samotných, jak se rozhodnou využít grant. Někteří si pořídili užitková zvířata (aby znásobili a ještě více využili grant, který dostali), jiní se zase rozhodli pro investici do zemědělských produktů.  

Na této fotografii je žena se svými dcerami. Matka obdržela v rámci našeho projektu školení, které jí napomohlo zvýšit produkci slepičích vajec a také obdržela několik slepic, na kterých mohla nově nabyté vědomosti uplatnit. Zvýšená produkce vajec napomáhá ženám buď živit děti, nebo se také finančně spolupodílet na chodu domácnosti tím, že vejce prodají, nebo se také mohou pokusit slepice namnožit a prodat kuřata. 

IMG_5178

Tato paní je také z  hostitelské bangladéšské komunity. V  rámci grantu se rozhodla pronajmout si políčko a nakoupit semena. Pozdější prodej zemědělských plodin může pomoci rodině zvýšit svůj příjem v  rámci domácnosti a vymanit se z  chudoby. 

IMG_5188

Zvyšování povědomí o menstruačním a reprodukčním zdraví  

V  rámci této aktivity školíme dívky z  místních vesnických škol a seznamujeme je s problematikou menstruačního zdraví. Mluvit o menstruačním zdraví je bohužel v  některých částech Bangladéše stále tabu. Stává se, že dívky se často po menstruaci obávají, že jsou nemocné. Tento, pro českou společnost nejspíše dost nepředstavitelný úkaz, jen potvrzuje, že v této aktivitě je určitě nadále potřeba v případném navazujícím projektu pokračovat. 

Vztahy Bangladéše s Myanmarem ani vyjednávání mezinárodních organizací s Myanmarem se bohužel nadále nevyvíjejí dobře. Únorový převrat v  Myanmaru jakákoliv další vyjednávání zastavil. Lze tedy předpokládat, že potřeba humanitární pomoci bude jistě ještě dlouho aktuální.