Aktuální pomoc Diakonie ČCE v Bejrútu po tragické explozi

11. srpna 2020

Jak jsme Vás již informovali, Diakonie ČCE věnovala na pomoc postiženým v Bejrútu po tragické explozi 800 000 Kč a otevřela finanční sbírku pro veřejnost. Srze své církevní partnery podporuje potřebné po následcích ničivé exploze, která připravila 165 lidí o život, šest tisíc zranila a více jak 300 000 lidí připravila o střechu nad hlavou. Libanon se i před touto tragédií potýkal již řadu měsíců s hlubokou ekonomickou krizí, kterou umocnila pandemie covidu-19 a naprosto eskalovala nedávná tragédie, způsobená výbuchem přístavu a demolice podstatné části města.

Naši církevní partneři pomáhají v Bejrútu
Diakonie dlouhodobě podporuje komunitní vzdělávací centrum Tahaddi v Bejrútu, které pomáhá nejzranitelnějším domácnostem v bejrútském slumu Hay el Gharbeh, kde společně žijí chudí Libanonci spolu s uprchlíky válkou zmítané Sýrie.

Diakonie poskytla Tahaddi bezprostřední pomoc 800 000 Kč. Dle informací ředitelky vzdělávacího centra Nadi Khouri, bude 340 000 Kč použito na okamžitou pomoc nejchudším rodinám ve čtvrti Karantina. Ta leží blízko přístavu a byla explozí nejvíce zasažena. Nadia Khouri dodává „Zapojíme mladé lidi z Tahaddi, aby pomohli s novou obnovou a úklidem po explozi. Na pomoc s rekonstrukcí pak využijeme ty, kteří jsou vyučeni v oborech tesařství, klempířství a malování. Ostatní mladí budou připravovat a dodávat jídlo pro rodiny a pro ty, kteří se budou na úklidových pracích také podílet.”

Druhá část peněz ve výši 220 000 Kč bude použita na nákup základních učebních pomůcek pro děti z nejchudších rodin. Vzhledem k prudkému nárůstu případů covid-19 v posledních dvou týdnech se očekává, že školy budou muset zůstat i nadále zavřené a pro děti se otevře pouze on-line výuka. Nadia Khouri upřesňuje „Vzhledem k hospodářské krizi chceme, aby rodiny věděli, že se jejich děti mohou i nadále vzdělávat. Naším hlavním cílem je zabránit negativním dopadům jako je zneužívání dětí k náročným pracím v naprosto nevyhovujících podmínkách. Zajištění těch nejchudších rodin je pro nás priorita, protože ekonomické podmínky návratu dětí do škol, kterým chybí i ty nejzákladnější potřeby, jsou velmi složité.”

Třetí část ve výši 240 000 Kč věnuje Diakonie na podporu výuky a volnočasových aktivit dětí, která je dle potřeby doplněna i psychosociální pomocí.

Humanitární a rozvojová pomoc Diakonie v Libanonu
Za finanční podpory českého Ministerstva zahraničních věcí a církevních dárců podporuje Diakonie již od roku 2017 v Libanonu provoz školy, školky, zdravotnického centra a poskytuje materiální a psychosociální pomoc těm nejchudším, kteří by jinak neměli k těmto základním službám přístup. Prostřednictvím komunitního centra Tahaddi nabízí materiální pomoc i dlouhodobou perspektivu změny, jakkoliv je současnost mnoha jejich klientů především o bezprostředním přežívání. Dvě desítky žen zaměstnává v sociální krejčovské firmě a poskytuje kvalitní vzdělání a volnočasové aktivity 450 dětem, které by jinak neměly šanci vůbec do školy chodit.

www.postnisbirka.cz 

Školu Tahaddi v chudinské čtvrti v jižním Bejrútu navštěvuje zhruba 350 dětí, školku pak 60 dětí ve věku 3-5 let, vesměs z chudých syrských a libanonských rodin, které by měly jinak omezený přístup ke vzdělávání.
Školu Tahaddi v chudinské čtvrti v jižním Bejrútu navštěvuje zhruba 350 dětí, školku pak 60 dětí ve věku 3-5 let, vesměs z chudých syrských a libanonských rodin, které by měly jinak omezený přístup ke vzdělávání.

Členové týmu Tahaddi, Joseph a Saria, pomáhají při úklidu v nemocnici Karantina, jedné z hlavních nemocnic ve městě.

opm

www.postnisbirka.cz Aktuální pomoc Diakonie ČCE v Bejrútu po tragické explozi
11. srpna 2020 - Aktuální pomoc Diakonie ČCE v Bejrútu po tragické explozi