Výběrové řízení na audit projektu

30. října 2019

Naše středisko vyhlašuje výběrové řízení na audit našeho projektu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, podpořeného Evropskou komisí.

Výběrové řízení na audit z prostředků EU
30. října 2019 - Výběrové řízení na audit projektu

Zahájení prací na auditu očekáváme v období prosinec/leden 2019. Konečná zpráva auditora (za první rok realizace projektu) se všemi náležitostmi musí být předána zadavateli nejpozději do 13. dubna 2020.

Podrobnosti najdete v těchto dokumentech:

Vyhlášení auditu projektu

Příloha č. 1.pdf

Příloha č. 2.xlsx

Nabídku prosím zašlete nejpozději do 13. listopadu 2019 (včetně) na e-mail: vitovska@diakoniespolu.cz.