Od 19. do 25. listopadu probíhá v České republice Týden globálního vzdělávání

21. listopadu 2018

Akce nese podtitul „Mysli globálně, jednej lokálně!“. Již po páté se do této celoevropské iniciativy zapojí řada neziskových organizací za podpory Fóra rozvojové spolupráce: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

Podrobnosti o akci

Od 19. do 25. listopadu probíhá v České republice Týden globálního vzdělávání
21. listopadu 2018 - Od 19. do 25. listopadu probíhá v České republice Týden globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání pořádá už od roku 1999 North-South Centre při Radě Evropy a každoročně vyzývá k účasti organizace a školy ve 47 evropských zemích. Cílem této celoevropské kampaně je podpora výuky globálních témat ve školách a komunikace globálních výzev směrem k veřejnosti. Tématem letošního ročníku je udržitelnost měst a obcí.

Polovina obyvatel světa, tedy více než 3,5 miliardy lidí, žije ve městech. Podle OSN bude podíl městské populace do roku 2030 tvořit až 60 % obyvatelstva. Ač nás to možná překvapí, nejvíce chudých lidí nežije ve venkovských oblastech, ale právě ve městech. V nich pak v důsledku rychlé urbanizace dochází ke značnému znečišťování ovzduší, nadužívání elektrické energie a vody, hromadění nadbytečného odpadu a rychlé devastaci životního prostředí a zeleně.

A co s tím můžeme udělat my? Zapojené školy se mohou zaměřit například na životní prostředí, ochranu kulturního dědictví, bezpečné a cenově dostupné bydlení nebo možnosti občanské participace na odpovědné správě měst. Žáci se budou zamýšlet nad tím, co by se mělo změnit v jejich městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život? Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i česká veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 19. – 25. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Největší plánované akce:

 • 21. 11. 2018, 14 – 18, Praha, Pražské kreativní centrum
  Organizace sdružené ve FORS vás zvou na festival ku příležitosti 15 let globálního rozvojového vzdělávání v ČR: Svět se mění. A co my?
 • 21. 11. 2018, 18 – 19, Praha, Skautský institut
  ADRA ve spolupráci s organizacemi sdruženými ve FORS zve na divadelní představení a besedu o migraci s názvem Vyprávěj svůj příběh.
 • 23. 11. 2018, Vila Čerych, Česká Skalice
  SEVER pořádá Konferenci pro koordinátory EVVO a jiné vzdělavatele v Královéhradeckém kraji.
 • 4. 12. 2018, Olomouc, Divadlo Hudby Olomouc
  ARPOK zve na panelovou diskuzi na téma Udržitelná města a obce.

Kontakt pro média:
Nikola Páleníčková, mediální koordinátorka Vzdělávacího programu Varianty spol. Člověk v tísni, nikola.palenickova@clovekvtisni.cz, tel: +420 777 782 061