Sbírka pro lidi postižené zemětřesením v Indonésii pokračuje

10. prosince 2018

Ačkoliv události v Indonésii zmizely z titulních stránek českých médií, naše veřejná sbírka je stále aktivní a je možné přispívat.

Číslo účtu veřejné sbírky: 292949292/0300, variabilní symbol pro Indonésii: 321

Přispět můžete i online

Pitná voda, dočasné přístřešky a hygienické balíčky putují do těžko přístupných oblastí
10. prosince 2018 - Sbírka pro lidi postižené zemětřesením v Indonésii pokračuje

28. října zasáhlo Indonéský ostrov Sulawesi ničivé zemětřesení a následné tsunami, které mělo za oběť více jak 2 000 lidí a dalších 70 tisíc lidí vyhnalo ze svých domovů. Otevřeli jsme sbírku na pomoc lidem zasaženým katastrofou a díky našemu členství v ACT Alliance jsme se připojili k platformě ACT Indonesia Forum, která zajišťuje a koordinuje humanitární pomoc na místě. Lokálně v oblasti zasažené zemětřesením působí tři naši partneři - CWS, Pelkesi a YAKKUM/YEU.

CWS denně dodává do města Palu a oblasti Sigi 60 000 litrů pitné vody pro více jak 4 200 lidí. Dále v oblasti rozdistribuovala stovky plachet, lan, matrací a dalšího materiálu na výstavbu dočasných přístřešků a stovky hygienických balíčků. Organizace Pelkesi a YAKKUM pak v postižených oblastech nasadily deset zdravotnických týmů složených z lékařů, zdravotních sester a dobrovolníků, které se věnují jak lidem v akutním ohrožení, tak prevenci šíření infekčních onemocnění.

Pomoc na místě nekončí. Pokračuje distribuce materiálu pro přístřešky do dalších oblastí, stále probíhá distribuce hygienických balíčků, čisté vody a mobilních latrín. Prioritou je zdravotní pomoc se zaměřením na včasné odhalení možných ohnisek nákazy infekčními chorobami. Vzhledem k tomu v jakých podmínkách jsou lidé nyní na místě nuceni žít, je to naprosto nezbytné. Zdravotníci také poskytují pomoc lidem v domácnostech, kteří mají omezenou mobilitu.

Na veřejnou sbírku našeho střediska od vyhlášení pomoci pro Indonésii zaslali jednotliví dárci i farní sbory dosud přes 280 tisíc Kč.  200 tisíc Kč na podporu lidí v zasaženém Sulawesi uvolnila také ČCE a tyto prostředky již byly urgentně zaslány na místo. Děkujeme všem dárcům za rychlost a štědrost, se kterou věnovali své peníze. Velmi si toho vážíme. Peníze ze sbírkového účtu odešleme po ukončení sbírky na začátku roku 2019.