Kam vedla diakonická stopa ve světě v roce 2018

18. prosince 2018

Naše středisko se již osmým rokem věnuje pomoci v zahraničí při krizích a válkách, ale i dlouhodobým projektům v rozvojových zemích. Naše pomoc směřuje k těm nejchudším a nejpotřebnější. Často je cílená na ty nejzranitelnější – ženy a děti. Ty nejvýznamnější zahraniční projekty najdete v tomto článku.

Kam vedla diakonická stopa ve světě v roce 2018
18. prosince 2018 - Kam vedla diakonická stopa ve světě v roce 2018

Útěk před válkou, který se protáhl na léta

Syrská válka trvá již víc jak osm let a vyhnala z domova přes 5 milionů lidí, kteří skončili v okolních zemích. V Libanonu dostaly nejchudší rodiny uprchlíků ze Sýrie 1560 potravinových poukázek v hodnotě 80 dolarů. Více jak 120 rodin získalo příspěvek ze sociálního fondu, který jim pomůže zabezpečit se proti zimě nebo pořídit a dalších třicet rodin dostává každý měsíc plenky a umělé mléko pro své nejmenší děti.

Na jaře jsme v postní sbírce pro pomoc syrským uprchlíkům žijícím v jordánském táboře Zátarí vybrali 670 tis. Kč. Díky tomu jsme mohli rozšířit Peace Oasis, komunitní centrum uprostřed tábora, a připravit projekt na výstavbu chráněného dětského hřiště. Projekt nyní schvaluje Ministerstvo pro sociální rozvoj v Jordánsku. Podle informací od našeho místního partnera, Lutheran World Federation, začne výstavba hřiště na přelomu roku.

Vzdělání jako šance na lepší život

Také díky Vašim štědrým darům jsme letos pomohli zrekonstruovat pět škol v Myanmaru, a 1450 místních dětí dostalo balíčky se školními pomůckami. V Kambodži podporujeme farmáře a ostatní obyvatele, aby se společně dokázali co nejlépe vypořádat se suchem a dalšími možnými katastrofami.

V letošním roce pokračoval náš projekt v Zambii zaměřený na pomoc ženám, které jsou nejvíce ohrožené chudobou. Díky němu mohou ženy získat vzdělání, naučit se číst a psát a také se účastnit kurzů podnikatelských dovedností, aby se dokázaly postavit na vlastní nohy a nebyly závislé na pomoci zvenčí.

Aktuální výzva z Indonésie

Na pomoc v lidem v Indonésii jsme vybrali přes 280 000 Kč. K potřebným lidem se tak dostaly dodávky pitné vody, lékařská péče a také plachty, matrace a přikrývky na stavbu dočasných přístřeší. Další prostředky budou využity na logistickou a ekonomickou obnovu regionu, kontinuální lékařskou péči, dodávky pitné vody a také zajištění bezpečnosti pro nejvíce ohrožené lidi – ženy, děti a seniory.

Dobrovolníci působící v zahraničí

Díky zapojení do programu EU Aid Volunteers jsme mohli v průběhu roku 2018 vyslat celkem 6 dobrovolníků do různých států světa (Uganda, Etiopie, Kambodža a Nepál), kde pomáhali snižovat rizika katastrof a zvyšovat připravenost místních obyvatel na případ, že k nim i tak dojde.

Mnoho dalších lidí, díky tomu, že nejsme lhostejní, žije důstojnější a lepší život. Projekty vznikly za finanční podpory MZV ČR a ČRA. I letos jsme pro Vás nachystali možnost sdílet prostřednictvím DÁRKU3 radost a hrdost z toho, co spolu budujeme.