Máte projekt podporující udržitelný rozvoj? Můžeme vám pomoci s financováním.

30. listopadu 2020

Vyhlašujeme výzvu k podání žádostí na financování projektů podporující udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. Uzávěrka 15. ledna 2021 (do půlnoci).

Máte projekt podporujícíc udržitelný rozvoj? Můžeme vám pomoci s financováním.
30. listopadu 2020 - Máte projekt podporující udržitelný rozvoj? Můžeme vám pomoci s financováním.

Naše středisko vyhlašuje výzvu k podání žádostí na financování projektů občanských organizací, které působí na místní a/nebo celostátní úrovni v oblasti zvyšování povědomí veřejnosti o Cílech udržitelného rozvoje, s důrazem na jeho environmentální a/nebo sociální rozměr. Mezi takové patří organizace věnující se např. tématům migrace, inkluze, rasismu, globálnímu rozvojovému vzdělávání, klimatické změně, ochraně životního prostředí, udržitelné výrobě a spotřebě a další. Výzva spadá do systému dílčích grantů projektu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, který je součástí vzdělávacího a osvětového programu DEAR Evropské komise.

Více informací k výběrovému řízení najdete v textu výzvy.

Pro vypracování žádosti o poskytnutí financování použijte tyto formuláře.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí financování na základě této výzvy je stanovena do 15. ledna 2021 do půlnoci. Žádosti a případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu koordinátorce projektu Veronice Nožinové:  nozinova@diakoniespolu.cz