Potvrzení o daru

8. ledna 2020

V průběhu ledna budeme dárcům zasílat potvrzení o daru za rok 2019 pro daňové účely. Pokud jste nám věnovali dar prostřednictvím on-line darovacího formuláře na našich webových stránkách nebo prostřednictvím serveru Darujme.cz a označili ve formuláři, že potvrzení chcete vystavit, přijde vám automaticky emailem.

Pokud si nejste jistí, že jste označili, že potvrzení chcete, nebo pokud jste nám poslali dar přímo na účet, aniž byste vyplňovali on-line formulář, můžete o potvrzení požádat zpětně a my vám ho rádi vystavíme. Vyplňte prosím tento formulář.

Formulář prosím použijte také, pokud potřebujete zaslat originál potvrzení poštou. Standardně posíláme jen kopii emailem.

Potvrzení o daru
8. ledna 2020 - Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží pro daňové účely. Hodnotu daru můžete po splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně z příjmů (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Daňové zvýhodnění pro dárce

Podmínky pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
 
  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. 

Pokud máte jakoukoli otázku, prosím kontaktujte mě:

ivana Ivana Dingová, péče o dárce, +420 731 621 439, dingova@diakoniespolu.cz