Postřehy z doby koronavirové aneb COVID-19 v Kambodži

14. dubna 2020

Kambodžský premiér a vláda se vzdali na šest měsíců svých platů. Za porušení předpisů vám hrozí vězení na 1 - 5 let. Čína posiluje svůj vliv v zemi pod vlivem současné pandemie. Pohled místních na současnou situaci. Náš kolega Standa Flekač žije a pracuje již přes rok v Kambodži. Své postřehy, jak v současné době probíhá život v jedné z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, sepsal do poutavého článku.

Postřehy z doby koronavirové aneb COVID-19 v Kambodži
14. dubna 2020 - Postřehy z doby koronavirové aneb COVID-19 v Kambodži

zdroj obrázku https://www.thestar.com.my/

Koronavirus – pandemie, co mění moderní svět, jak jej známe. V současné době ovlivňuje COVID-19 snad úplně každého na naší planetě. Bohužel, ani Kambodža nevybočuje z řady. Tak, jako mnoho z vás, i já zažívám svou první karanténu. Ven, z bezpečí vydezinfikovaného příbytku, vycházím pouze v nejnutnějších případech. Většinou se jedná o krátké exkurze do místní prodejny s potravinami za účelem doplnění zásob. Toto nákupní dobrodružství se pak posléze stává vyvrcholením celého dne a zajišťuje tak okořenění běžného karanténního života.

I v těchto nelehkých časech lze v Kambodži spatřovat odlišnosti, které v západních zemích nenajdeme. A proto jsem se rozhodl popsat aktuální situaci a její očekávaný vývoj během dalších dnů.

Aktuální situace

K dnešnímu dni (14.4.2020) je v Kambodžském království evidováno 122 případů nákazy novým typem Koronaviru COVID-19, z toho by již mělo být 91 osob úspěšně vyléčeno (Pro více informací: zde). Současně zatím není v souvislosti s tímto virem zaznamenáno žádné úmrtí. Dle oficiálních zpráv bylo v týdnu od 30.3. – 5.4.2020 pět dní po sobě evidováno konstantně 114 nakažených osob.

Nicméně, k zamyšlení je, zda tato čísla odpovídají realitě. Na rozloze 181 035 km² žije necelých 17 mil. obyvatel, z čehož pouze 2 020 137 lidí v rámci velkých měst jakou jsou Phnom Penh, Sihanokville, Battambang či Siem Reap.

Pravděpodobnost, že jsou všichni nakažení odhaleni a otestováni na přítomnost COVID-19, je velmi nízká. S ohledem na věkového složení Kambodžanů může vyvstat otázka, jak moc může být COVID-19 pro tento národ nebezpečný a kolik lidí může být pouhými asymptomatickými nosiči viru. Dle dat z roku 2018 je až 89,63 % Kambodžanů ve věku mezi 0–64 let. Z čehož skupina 55–64 let zaujímá pouze 5,94 % a pak nejvyšší kategorie 64–více jen 4,37 % z celkového počtu obyvatel (pro více informací: zde). Ostatně i počet údajně nakažených Khmerů versus cizinců stojí za povšimnutí. Podle aktuálních informací je ze 123 infikovaných osob pouze 51 Khmérů, z čehož jen 23 lidí se mělo nakazit přímo v Kambodži.

Stav nouze – přístup vlády

Nečekané bylo prohlášení premiéra Hun Sena, patřící mezi první reakce na nastalou koronavirovou krizi. Hun Sen, jeden z nejbohatších lidí v zemi, prohlásil, že on a další vrchní vládní činitelé věnují po dobu šesti měsíců své platy na boj proti COVID-19 (pro více informací: zde). Mzda samotného premiéra je údajně 2 500 USD (cca 65 000 Kč) za měsíc. Půlroční plat pak vychází na 15 000 USD (cca 390 000 Kč). Pakliže k tomu připočteme odhadované příjmy ostatních členů vlády, nebude tato částka malá. Bez ohledu na jiné činy, které by se daly vládě a jejímu hlavnímu představiteli vyčítat, považuji tento krok za hodný následování a jistě by se jím mohli inspirovat i jiní státníci.

Z nařízení vlády se také zásadně navyšuje rozpočet zdravotnického sektoru. Cílem je zajistit dostatek finančních zdrojů potřebných k vypořádání se s potenciálním nárůstem infikovaných COVIDEM-19. Výrazně se krátí rozpočty jednotlivých ministerstev. Přičemž mzdy zaměstnanců by měly zůstat na stejné výši.

Tak, jako v mnoha jiných státech, i kambodžská vláda, v čele s premiérem Hun Senem, zvažuje vyhlášení stavu nouze. Jelikož toto ustanovení v Kambodži doposud neexistovalo, je nezbytné, aby byl nejprve vytvořen zákon, který bude stav nouze charakterizovat. V současnosti se vládní úředníci soustředí na vytvoření návrhu tohoto nového zákona. Poté se však nejprve musí předložit králi Norodomu Sihamoni ke schválení a podpisu. Termín zavedení stavu nouze není zatím znám. V posledních dnech se ozývají i diskuze, zda, s ohledem na množství nakažených, lze zavedení stavu nouze vůbec očekávat.

Pro Kambodžany je zatím největším omezením zákaz cestování mezi provinciemi, který začal platit od půlnoci 9.4.2020 a bude zřejmě trvat až do 16.4.2020. Restrikce je o to víc nepříjemná, že k ní dochází v době, kdy měly v zemi vypuknout největší oslavy v roce – Khmérský nový rok. Tyto slavnosti obvykle trvají až 14 dní, avšak nyní jsou všechny ceremonie zrušeny. Vláda se zřejmě snaží zabránit nekontrolovanému šíření viru z měst na venkov a obráceně.

Potenciální stav nouze ovšem vyvolává jisté obavy, které rozdmýchávají vášnivou debatu. Stejně tak, jako jinde, se i zde lidé obávají možného porušování lidských práv, což už v nelegalizované formě mnohdy probíhá. Vláda může zavést velice striktní opatření. Například se může jednat o povinnou karanténu pro každého, omezení pohybu osob, zákaz shromažďování či ovládání veřejných medií. Přísné sankce a donucovací prostředky profesionální armády, mohou posléze posloužit ke kontrole vládních nařízení (více informací: zde).

Za porušení předpisů vám pak může hrozit trest odnětí svobody až na dobu 1 až 5 let. Důsledkem aktivit, které by mohly být považovány za přímý odpor vůči stavu nouze, může být vězení na dobu 5 až 10 let. Tedy i takové posezení s přáteli u piva na zahrádce by mohlo mít nepříjemné následky, přesněji 1 měsíc až rok Kambodžského vězení. A to, jak je obecně známo, nemá příliš dobré jméno.

dezinfekce kambodžedezinfekce v obchodech

Čínsko - kambodžské přátelství

Kambodža je stále považována za nejchudší zemi v jihovýchodní Asii. I to je důvod, proč zde působí velké množství mezinárodních neziskových organizací. Snaha pomoci a přispět k rozvoji různých oborů je obrovská. Leč i přesto není vyhráno. Denně se setkáváme s mnoha jevy, které ukazují na celkovou zaostalost společnosti, státní instituce nevyjímaje. Co však čekat po řádění Rudých Khmérů, kteří v mezi lety 1976 - 1979 vyvraždili nejméně 1 7 000 000 obyvatel a z toho téměř veškerou inteligenci. Kvalita zdravotnictví je v Kambodži stále na značně nízké úrovni. V případě vysokého počtu nakažených, by tento systém mohl zcela zkolabovat. Tím by se mohly též pozastavit i předešlé snahy o stabilizaci.

Na pomoc přichází 23.3. 2020 Čínská lidová republika, která hlásí že koronavirovou krizi již překonala. Do Phnom Penhu je přímo z Wuhanu vysláno speciální letadlo se zdravotnickým materiálem a experty. Ti by měli prozkoumat celkovou vybavenost zdravotnických zařízení a kooperovat při přípravě na eventuální nápor nemocných. Zároveň budou nápomocni při formování krizového plánu pro boj s COVIDEM-19. V souvislosti s hojnou čínskou minoritou a velkými čínskými investicemi v Kambodži, není toto jednání překvapující.

Ani Kambodža se nevyhnula takzvané „diplomacii dluhových pastí“, kterou Čína používá u většího množství rozvojových zemí. Cíleně půjčují peníze, které nemají rozvojové světy, jak splácet a tím se stávají vůči Číně ekonomicky závislými. Ta může posléze uplatňovat politický vliv na fungování země a nejen ten (pro více informací: zde). Patrně největší přísun čínských peněz si už nějaký čas užívá kdysi malé městečko Sihanoukville. Dnes zde Čína buduje opulentní rekreační středisko pro čínské turisty s mrakodrapy, kam se oko podívá (pro více informací: zde).

Zásluhu na tom může mít premiér Hun Sen, který udržuje s čínskou vládou nadmíru dobré vztahy. V době, kdy byl COVID-19 záležitostí výlučně Číny, posílal do Wuhanu hojná slova podpory. V plánu byla dokonce cesta do zamořené oblasti, která by upevnila sílu přátelství mezi Čínou a Kambodžským královstvím. Čínský prezident Si Ťin-pching ocenil podporu a nechal se slyšet, že „v nouzi poznáš přítele“.

Hospodářská – ekonomická krize – potenciální hrozby

Po celém světě můžeme pozorovat negativní vliv pandemie na ekonomiku. V Kambodži se nastalá situace zřejmě nejvíce projeví v rámci oděvního průmyslu. Ten je v zemi nejrozšířenější a tvoří až 16 % HDP. Dá se tedy očekávat kopírování čínského scénáře a hromadné uzavírání textilních továren. Důvodem může být nejen zdravotní riziko, ale i nedostatek materiálu. Slavné oděvní značky jako Primark, H&M či Marks & Spencer, které mají výrobní závody v Asii, už pozastavily objednávky svého zboží. Lidé, kteří v rámci těchto podniků pracují, mají již nyní existenční problémy a co teprve až ztratí práci.

I Kambodža přistoupila 23.3.2020 k uzavření svých hranic. Tento zásadní návrh se však prozatím netýká dovozu potravin. Kambodža zatím nevyprodukuje dostatečné množství potravin, ačkoli by jí s ohledem na počet přírodních zdrojů mohla kdejaká asijská země závidět. Důvodů, proč tomu tak je, může být více. Dle Khmer Times (pro více informací: zde) Kambodža v současné době importuje 1 mil. tun zeleniny (cca 50 % národní spotřeby) a 50 tis. tun živočišné produkce (cca 20 % roční spotřeby). Výše uvedená čísla by mohla způsobit potravinovou krizi.

Přístup Kambodžanů k pandemii

Nepřestane mě udivovat mentalita Kambodžanů. S výjimkou uzavření škol, nebylo zatím vyhlášeno žádné jiné oficiální nařízení. Nicméně disciplína a všudypřítomná společenská odpovědnost je patrná na každém kroku. V rámci Phnom Penhu nepotkáte téměř nikoho bez roušky, až ¾ lidí si zodpovědně zakrývá tvář. I přes speciálně vytvořená videa UNICEF, jež nabádají k nošení roušek jen nemocné.

Před některými obchody a restauracemi je ostraha, která vás nevpustí, aniž by vám nezkontrolovala teplotu a nevydezinfikovala vám minimálně ruce. V prodejnách se instalují skleněné přepážky k zamezení přímého styku prodavače se zákazníkem, či provizorní umyvadla s dezinfekčním mýdlem.

Nabízí se myšlenka, zda koronavirovou situaci nezvládají přece jen lépe než my vyspělí Evropané. Takřka všude seženete za přijatelné ceny dezinfekci, 97–99% alkohol, zdravotnické rukavice, jednorázové i textilní roušky. Na světelných křižovatkách dobrovolníci zdarma rozdávají balíčky s rouškami a dezinfekčními gely. A tak prázdné regály a všeobecnou paniku vídáme pouze ve zpravodajství z jiných států. Zde je všeho prozatím dostatek. V ulicích visí plakáty a videoreklamy sponzorované WHO, USAID a UNICEF ukazující základní opatření proti COVIDU-19 (mytí rukou, sociální distanc, jak nosit roušku atd.).

Dojem z lepší připravenosti Kambodžanů má nejspíš své důvody. Na rozdíl od západních zemí Kambodžu zasáhl v minulosti SARS, MERS a k tomu každý rok čelí několika ohniskům ptačí chřipky. Místní obyvatelé jsou rozhodně navyklí na skromnější životní styl a také nečekaná úmrtí jsou zde obvyklejší, než v Evropě. Možná i proto se Khmérové, ve srovnání s Čechy, staví k situaci klidněji.

Postupné zpomalení běžného života je i tak zjevné. Ulice jsou prázdnější a lidé se snaží naplno využívat možností práce z domova.

Venkovští obyvatelé přistoupili k prevenci proti koronaviru poněkud pověrčivěji. Téměř před každým obydlím stojí různě vyrobené napodobeniny strážců, kteří by měli ochránit obyvatele před zákeřným virem. Nazývají se Ting Mong guardian scarecrow a vzhledově připomínají tradiční české strašáky stojící uprostřed polí. Některé figuríny jsou dokonce i vybaveny zbraněmi jako je AK45, kolt či jinými obrannými prostředky. Tento zvyk pochází z animismu, tedy z víry, která přisuzuje duši živým bytostem, neživým předmětům i místům. Ačkoli je v Kambodži budhismus silně zakořeněn (něco kolem 2000 let), mnoho lidí žijící na venkově upřednostňuje stále animismus. Během války Kambodžští vojáci věřili, že pokud se nechají tetovat, nebudou postřelení. Postavičku Ting Mong jsou místní lidé zvyklý vztyčovat vždy, pokud chtějí od svých domovů či blízkých odvrátit něco zlého. Může se jednat o období sucha, nemocí nebo lepší úrodu. Z animismu mimo jiné pochází i známé Kambodžské domečky pro duchy (více informací: zde, či zde).

lidé s rouškama zdezdroj obrázku https://www.khmertimeskh.com

Pár slov nakonec

Na závěr vám přináším rozhovor s mým kolegou Dr. Sopheap Suonem. Udělejte si sami reálnou představu, jak současný stav vnímají Kambodžané. Těmto milým, vždy usměvavým lidem bych přál, aby koronavirovou krizi ustáli se ctí. Přece jen si kambodžský národ za poslední léta zažil již dost zlého.


Rozhovor s Dr. Sopheap Suonem

Jak může pandemie ovlivnit současnou situaci v Kambodži?

Kambodža již delší dobu čelí, tzv. „mikrofinanční krizi“. Nyní, jsou v ohrožení životně důležité sektory země jako je oděvní a turistické odvětví. Nový koronavirus trápí globální ekonomiku, rostou obavy, že velké ztráty pracovních míst by mohly způsobit zhroucení pilířových sektorů země.

Jaké budou dle vás dlouhodobé následky?

Konkrétně v Kambodži, je situace skutečně velmi vážná. Kambodža je vysoce závislá na Číně. V rámci cestovního ruchu by mohla Kambodža, dle odhadu věřitelů, ztratit něco mezi 345 a 856 milionů dolarů. Ohledně oděvního sektoru by se mohlo jednat o ztráty v hodnotě 10 miliard USD. Toto odvětví, které zaměstnává více než 750 000 lidí, aktuálně čelí hromadnému rušení objednávek.

Šíření koronaviru může pravděpodobně mít i politický a ekonomický dopad. Pro obyvatele venkova by to mohlo znamenat úplný kolaps. Kambodža už uzavřela vzdělávací instituce, což způsobí značné (a pravděpodobně nerovnoměrné) problémy se vzděláváním studentů[i]. Pokud by se vláda rozhodla vyhlásit stav nouze, bude to mít na obyvatelstvo další negativní dopad. Mohou vypuknout vzpoury, navýšit se kriminalita, krádeže nebo dokonce únosy.

Co lze udělat pro zmírnění těchto negativních dopadů?

Jakmile se znovu otevřou školy, je potřeba zajistit dostatečné množství finančních zdrojů, tak, aby se opět dohnalo zanedbané vzdělání. Otázkou je, zda jsou finance optimálně využívány a jak je správně zacílit právě na děti, které budou nejvíce zasaženy. U absolventů by vláda naopak měla podpořit jejich vstup na trh práce, aby tím zabránili větší nezaměstnanosti.

Jak tato pandemická situace ovlivní běžné občany Kambodži?

Mnoho občanů mluví o nejhorších scénářích, včetně možného celonárodního uzavření hranic. Obavy způsobily, že si lidé začali vytvářet zásoby potravin. Pakliže vláda přijme drastická opatření, bude Kambodža v nebezpečí. Jelikož království je ve srovnání s evropskými zeměmi závislé na Číně a může být ohrožena svoboda.

Jaké jsou vaše osobní pocity?

Přijde mi, že Kambodžané panikaří, nicméně pro obyvatele této země to není nic nového. Kambodžané jsou náchylní k důvěře v nepodložené fámy a spiklenecké teorie. Během vypuknutí SARS v roce 2003 byli např. Kambodžané podvedeni informací, že konzumace fazolí mungo před půlnocí zabraňuje infekci. Lidé na venkově se dokonce kvůli COVID-19 spolu bojí mluvit.

 

[i] poznámka autora: míněno v závislosti na sociálním statutu jednotlivých rodin, jestliže jsou školy uzavřené rodiče nižších vrstev nejsou schopni se učit se svými dětmi.