Posílení vnitřních zdrojů Střediska pro krizové události

14. listopadu 2022

Koordinační cvičení v krizových postupech pro zaměstnance i pro dobrovolníky humanitární pomoci

Změna klimatu zvyšuje riziko přírodních katastrof, kterým čelí lidé po celém světě. Tento trend lze pozorovat i v Evropě, kde jsou přírodní katastrofy stále častější a méně předvídatelné. Jen v roce 2021 se Česká republika potýkala s tornádem a několika případy lokálních přívalových povodní. Vědci varují, že Evropa může v budoucnu čelit většímu počtu extrémních povětrnostních jevů, jako jsou přívalové povodně, velké bouře (tornáda, downbursty) a další nepředvídatelné katastrofy.

Proto jsme v letošním roce zaměřili pozornost na posílení našich vnitřních zdrojů a kapacit pro připravenost na mimořádné události. Na základě zkušeností z poskytování humanitární pomoci po tornádu v roce 2021 a přívalových povodních v roce 2020 jsme aktualizovali manuály, které stanovují postup při krizových událostech. 

 

Posílení vnitřních zdrojů Střediska pro krizové události
14. listopadu 2022 - Posílení vnitřních zdrojů Střediska pro krizové události

Na koordinačním cvičení si tým pro humanitární pomoc vyzkoušel postupy na modelové situaci, a upevnil se tak v připravenosti na humanitární krize v České republice. Každý z účastníků si mohl vyzkoušet svoji roli a připomenout si činnosti, které připadají do jeho kompetence v rámci krizového postupu.

Krizové manuály určují rozdělení kompetencí, stanovují postup pro nábor a koordinaci dobrovolníků, provoz humanitární základny a provoz infolinky. Stanovují také zásady střednědobé a dlouhodobé pomoci, práci PR a fundraisingu a IT podpory.

Věnovali jsme se také dalšímu proškolení dobrovolníků: 10 klíčových dobrovolníků prošlo sérií tří školení o vedení humanitárních základen a vedení týmu dobrovolníků. Dále se 30 dobrovolníků proškolilo ve správném provádění monitoringu domácností zasažených přírodní katastrofou. Naučili se, jak pracovat s monitorovací aplikaci Kobo a dozvěděli se, jak vyhodnotit poškození nemovitosti tak, aby sebraná data byla srovnatelná. Údaje sebrané při monitoringu jsou při mimořádné události podkladem pro rozdělování finanční pomoci zasaženým lidem.

Díky těmto aktivitám je sekce humanitární pomoci pro ČR připravená rychle a účinně pomáhat při katastrofách, které mohou naše území postihnout.

Tento projekt byl realizován s podporou nadace Otto per Mille italské valdenské církve.  

opm