Pomůžeme zlepšit zdravotní péči v Mauretánii

5. září 2019

Zahajujeme náš první zdravotnický projekt v Mauretánii. Naše středisko spolu s partnerskou organizací Lutheran World Federation získalo podporu z programu Medevac Ministerstva vnitra ČR. Ten bude použit na nákup důležitého lékařského vybavení a zajištění školení ve zdravotním středisku, které pomáhá také lidem z uprchlického tábora Mbera.

Pomůžeme zlepšit zdravotní péči v Mauretánii
5. září 2019 - Pomůžeme zlepšit zdravotní péči v Mauretánii

Uprchlický tábor Mbera v Mauretánii se stal domovem pro 57 tisíc uprchlíků, kteří utekli z Mali v důsledku místních ozbrojených střetů a aktivit teroristických skupin. V samotném táboře, který se stal fakticky čtvrtým největším sídlem v zemi, žijí obyvatelé v provizorních stanech, mezi nimi i 20 tisíc dětí.

Mauretánie a zejména uvedená oblast patří k nejchudším v oblasti Sahelu, chybí zde dostatečná infrastruktura a ta stávající se vyrovnává s náporem uprchlíků. Nuzné životní podmínky polopouštní oblasti dále zhoršují dopady klimatických změn na převážně pasteveckou ekonomiku.

Jediné zdravotní středisko v oblasti, které jako slouží kromě uprchlíků i dalším zhruba 90 tisícům místních obyvatel, bude nově vybaveno důležitým zdravotnickým vybavením díky dobře cílené české pomoci. Naše středisko Diakonie s partnerskou organizací Lutheran World Federation, která uprchlický tábor Mbera na základě dohody s OSN administruje, získalo podporu z programu Medevac Ministerstva vnitra ČR. Ten bude použit na nákup důležitého lékařského vybavení pro chirurgické a gynekologické zákroky a vyšetření (mobilní RTG, ultrazvuk, krevní laboratoř) a také pro zaškolení místního zdravotnického personálu. Důležitost tohoto zařízení pro péči o místní populaci a potřebnost dovybavení dokumentuje i reportáž televize Al Jazeera.

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/mauritania-mbera-refugee-camps-hospital-close-181125103324066.html

Pro Diakonii se jedná o první zdravotnický projekt v rámci programu Medevac a současně první v oblasti afrického Sahelu, která čelí mnohým humanitárním a bezpečnostním problémům.