Vyškolili jsme nové vedoucí humanitárních základen

24. května 2022

Mimořádné události, jakými jsou povodně nebo tornádo, vyžadují velké nasazení humanitárních pracovníků. Abychom při přírodních katastrofách velkého rozsahu mohli pomáhat efektivnějirozšířili jsme náš tým o nové vedoucí humanitárních základen z řad našich dobrovolníků. Pro naše nejzkušenější dobrovolníky jsme uspořádali sérii školení, na kterých se připravili na vedení humanitární základny a koordinaci týmů dobrovolníků v terénu.

VYŠKOLILI JSME NOVÉ VEDOUCÍ HUMANITÁRNÍCH ZÁKLADEN
24. května 2022 - Vyškolili jsme nové vedoucí humanitárních základen

Sérií tří navazujících školení prošlo od března do května 11 klíčových dobrovolníků, kteří už měli za sebou zkušenosti s humanitární pomocí po povodních a tornádu. Prokázali, že se v chaotické situaci mimořádné události dobře orientují a mohou nabídnout své znalosti a zkušenosti při koordinaci dobrovolníků v terénu. 

První školení se zaměřilo na vedení týmů a práci s lidmi s využitím typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Dobrovolníci se při interaktivních aktivitách připravili na roli vedoucího týmu a uvědomili si, jaká komunikační úskalí tato role přináší. Během těchto aktivit si dobrovolníci zhodnotili své silné stránky, které jim v roli vedoucího pomohou, a poznali, jak různé typy osobnosti ovlivňují komunikaci a vedení týmů.  

Druhé školení se konalo online a věnovalo se praktickému vedení humanitární základny. Dobrovolníci se dozvěděli, jak probíhá otevření humanitární základny a její předávání mezi vedoucími. Vpravili se do toho, jaké činnosti a odpovědnosti zahrnuje role vedoucího humanitární základny v zasažené lokalitě. Seznámili se s řádem humanitární základny a vším důležitým o běžném provozu. Získali informace z oblastí, ve kterých budou školit dobrovolníky, kteří přijedou  pomáhat.  Pozornost věnovali vedení debriefingu (zhodnocení a uzavření dne) a prošli si zásady a dovednosti pro asertivní komunikaci s dobrovolníky zapojenými do humanitární pomoci.  

Třetí, závěrečné školení, se věnovalo etickým zásadám pro pomáhající profese. Dobrovolníci přicházejí z různých profesí a ne vždy pracují v oblastech, které se zaměřují na pomoc lidem v obtížných životních situacích. Aby uměli kvalitně a efektivně pomáhat potřebným, věnovali se na školení etickým hodnotám i hranicím poskytované pomoci při mimořádných událostech. 

Sérii školení dobrovolníci hodnotili jako přínosnou. Věříme, že naši klíčoví dobrovolníci jsou nyní připraveni zapojit se do pomoci při mimořádných katastrofách jako vedoucí humanitárních základen Diakonie ČCE.