Světový humanitární den má letos pro Čechy po tornádu na Moravě zvláštní význam

18. srpna 2021

Světový humanitární den připadající na 19. srpna připomíná obětavou práci lidí v těžkých podmínkách při humanitárních katastrofách po celém světě. Letos má v České republice zvláštní význam, protože přichází necelé dva měsíce poté, co Jižní Moravu zasáhlo tornádo. 

Lidé v ČR projevili obrovskou míru solidarity. Na sbírkách na pomoc lidem a obcím po tornádu se sešla více než 1 miliarda korun. Na místo spontánně vyrazily tisíce dobrovolnic a dobrovolníků. Do organizované pomoci se bezprostředně po katastrofě zapojily humanitární organizace.

Diakonie banner tornado 1000x1000px 8-2021

Jejich intervenční týmy složené z profesionálů a dobrovolníků hned v prvních dnech začaly distribuovat materiální pomoc, poskytovat psychosociální pomoc a pomáhat s manuálním odklízením následků tornáda.  

Zároveň organizace zahájily monitoring v zasažených domácnostech, aby získaly klíčová data pro cílené nasměrování pomoci a spravedlivé rozdělení prostředků ze sbírek.  Počet domácností, kde intervenční týmy prováděly šetření, se vyšplhal na 1 800. Diakonie, ADRA a Člověk v tísni si v zájmu rychlého postupu rozdělily lokální působnost, sjednotily metodiku šetření a data pak poskytly dalším nadacím a nadačním fondům, které otevřely sbírky na pomoc lidem na Moravě. První finanční podporu tak většina zasažených domácností získala necelé tři týdny po tornádu. 

Světový humanitární den má letos pro Čechy po tornádu na Moravě zvláštní význam
18. srpna 2021 - Světový humanitární den má letos pro Čechy po tornádu na Moravě zvláštní význam

Finanční pomoc

  • Čtyři humanitární organizace ADRA, Diakonie, Charita a Člověk v tísni do dnešního dne rozdělily mezi zasažené domácnosti přes 258 milionů Kč přímé finanční podpory. 
  • 111 milionů korun vyplatila lidem Nadace Via
  • 130 milionů k domácnostem dosud doputovalo od dalších nadačních fondů, nadací a veřejných sbírek (Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadační fond Českého rozhlasu, Donio a další).

Kromě přímé finanční podpory zasaženým domácnostem putovaly peníze i na pomoc obcím. Člověk v tísni vyplatil každé z pěti zasažených obcí přímou finanční pomoc 5 mil. Kč, stejně tak Nadace Via.

Další postup organizací

“Práce zdaleka není u konce. Po první vlně vyplácení finanční pomoci plošně všem zasaženým domácnostem přichází na řadu diverzifikovaná pomoc, která podle mezinárodně uznávaných principů humanitární pomoci bere zvláštní zřetel na nejzranitelnější skupiny obyvatel,” vysvětluje Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, jak budou organizace dál postupovat při rozdělování peněz ze sbírek a dodává: “Lidé na místě dlouhodobě potřebují psychosociální podporu. Humanitární organizace také dál koordinují dobrovolníky, kteří pracují na místě. Po prvním monitoringu se nyní organizace do domácností vrací a zjišťují aktuální stav a potřeby. “

 „Modré plachty na střechách domů, symbol nouzového zastřešení poškozených nemovitostí ubývají a naopak rychle přibývají nově pokryté a zrekonstruované střechy. Na nové fasády svých domů si obyvatelé ještě počkají, protože bude probíhat zahloubení elektrických rozvodů. Naopak stále ještě smutně působí mezery po demolicích poškozených objektů. Zatím se připravuje projektová dokumentace a všechna důležitá povolení a věříme, že se i tam začne co nejdříve s výstavbou a mezery v ulicích se postupně začnou zaplňovat.  Většina stavebních činností a úprav v obci směřuje k zahájení školního roku a alespoň částečné normalizaci života po ničivém tornádu. To, co obnovu komplikuje, jsou dlouhé dodací lhůty především pro výměny poškozených a rozbitých oken, a to jak v domácnostech, tak práv na veřejných budovách (především škola a školka),“ popisuje situaci na místě Josef Koláček, koordinátor pomoci na Moravě z organizace ADRA.

"Díky profesionální spolupráci s ostatními organizacemi se daří peníze rozdělovat dle předběžného plánu. Díky dárcům můžeme v těchto dnech podpořit stovky domácností dalším přímým příspěvkem. Počítáme také s podporou v dalších měsících, včetně podpory projektů, které vrátí život do normálu - například na obnovu míst pro setkávání místních obyvatel,“ říká Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Pohled zasažených rodin

Život po tornádu: Stačí sa blýsknút a máme strach | ADRA

Pomoc pro nás znamenala vlastně všechno. Jsem si jistý, že bez cizí pomoci bychom nový dům nebyli schopni vybudovat. Pokud se nám to podaří, bude to dům, který bude stát vlastně díky lidské solidaritě. Aktuálně již máme souhlas s obnovou nemovitosti. Projektant pracuje na aktualizaci dokumentace k domu tak, aby splňovala aktuální normy. Materiál můžeme objednat až poté, co budeme mít k dispozici projektovou dokumentaci. Co nás trápí jsou dlouhé dodací lhůty a neustále rostoucí ceny stavebního materiálu. Přesto doufám, že začneme stavět ještě letos.” vnuk Vlkových Josef Brůček, Lužice, zakladatel sbírky na Donio: https://www.donio.cz/PomocProVlkovi, zakladatel dal souhlas s použítím obrazového materiálu ze sbírky v médiích

Znamenalo to pro nás naději, jistotu myšlenek dobrých lidí, kteří se třeba nemohli fyzicky zúčastnit úklidu, ale přispěli finančně - chtěli pomoci. Výše sbírky nám dala klid na opravy, jelikož jsme věděli, že nám pomůže v opravách a musíme je tím pádem zvládnout. Je to obrovský závazek vůči všem dárcům.” Petr Marada, Mikulčice, příjemce finanční pomoci ze sbírky na Donio:  https://www.donio.cz/PetrMarada