Sucho – větší hrozba, než se zdá

15. května 2019

Přestože Česká republika patří statisticky mezi nejbezpečnější státy světa, ani jejím obyvatelům se nevyhýbají různá nebezpečí, a to zejména přírodního charakteru. Většině z nás se asi jako první vybaví ničivé povodně, avšak v posledních letech se o slovo hlásí hrozba nová, která je o to nebezpečnější, že se o ní zatím moc neví. Touto hrozbou je sucho, jehož dopady zatím většina obyvatel nepociťuje, do budoucna však skýtá velký problém.

Sucho – větší hrozba, než se zdá
15. května 2019 - Sucho – větší hrozba, než se zdá

Voda je jednou z nepostradatelných podmínek pro existenci života. Bohužel pro Českou republiku však pochází většina její vody ze srážek,[1] jejichž výskyt se na našem území nepříznivě mění. Prodlužují se období sucha, která ovlivňují jak zemědělskou produkci a tím pádem hospodářskou produktivitu, tak i celkový ráz české krajiny. V loňském roce třeba stromům kvůli suchu začalo opadávat listí již v půlce léta.[2] Jen letos v dubnu bylo suchem zasaženo hned 99 % republiky, přičemž nejhorší je situace dlouhodobě na Moravě.[3] [4] Když pak po dlouhém suchu přijdou srážky, bývají o to intenzivnější. Extrémně vyprahlá půda ale nedokáže takové množství vody dostatečně rychle vsakovat, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu povodní v přilehlých oblastech.

Sucho navíc kromě povodní napomáhá i dalším přírodním živlům, např. požárům, ke kterým jsou nejvíce náchylné lesy a travnaté porosty. Nejenže se díky teplému počasí a suchému prostředí oheň snadno šíří, jeho likvidace je navíc na mnoha místech velmi náročná, nemluvě o tom, že vyžaduje také množství vody. Ne vždy je ale na vině pouze sucho. Na počátku bohužel často stojí lidská nedbalost při rozdělávání ohňů v přírodě či pálení odpadu.[5]

Problematika sucha zasahuje celou řadu oblastí od zemědělství přes energetiku až po bezpečí jednotlivců. Přestože sucho nezpůsobuje takové materiální škody jako povodně, nelze jej brát kvůli jeho dlouhodobým dopadům na lehkou váhu. I proto již vznikl třeba portál www.intersucho.cz poskytující zdarma informace o stavu sucha v jednotlivých místech České republiky. Je ale také na každém z nás, abychom zlepšení situace přispěli např. tím, jak nakládáme s vodou, která bude v budoucnu během určitých období čím dál více chybět.  


Zdroje

  • https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2157864-velka-mapa-sucha-odhaluje-zasadni-problem-ceske-republiky
  • https://www.novinky.cz/domaci/503131-sucho-je-horsi-nez-loni-zemedelci-zacinaji-byt-zoufali.html
  • https://www.novinky.cz/krimi/502980-na-mnoha-mistech-hori-nerozdelavejte-ohne-varuji-hasici-kvuli-suchu.html
  • https://zpravy.aktualne.cz/domaci/opadane-stromy-se-uz-letos-neozeleni-trava-mozna-ano-dopady/r~4d4bffc49bb811e890620cc47ab5f122/?redirected=1555936924
  • Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030, str. 32

[1] Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030, str. 32

[2] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/opadane-stromy-se-uz-letos-neozeleni-trava-mozna-ano-dopady/r~4d4bffc49bb811e890620cc47ab5f122/?redirected=1555936924

[3] https://www.novinky.cz/domaci/503131-sucho-je-horsi-nez-loni-zemedelci-zacinaji-byt-zoufali.html

[4] Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, str. 7

[5] https://www.novinky.cz/krimi/502980-na-mnoha-mistech-hori-nerozdelavejte-ohne-varuji-hasici-kvuli-suchu.html