Spustili jsme třetí kolo pomoci rodinám, které zasáhlo tornádo na Jižní Moravě

14. října 2021

Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce dnes spouští třetí kolo finanční pomoci pro domácnosti zasažené tornádem. Na rozdíl od předchozích dvou kol bude peníze ze sbírky rozdělovat grantovým systémem. Třetí kolo připravují i další organizace, které se dohodly na koordinovaném postupu vyplácení peněz. Celkově plánují rozdělit ze sbírek 81 mil. Kč.

Diakonie

O finanční podporu ze sbírky Diakonie mohou žádat všechny domácnosti zasažené tornádem v obci Hrušky, kterým chybí finanční prostředky na efektivní dokončení oprav.  Žádat lze do konce listopadu prostřednictvím on-line formuláře nebo se lidé z Hrušek mohou spojit s místním koordinátorem Diakonie. 

Lidé mohou formulář vyplnit na adrese www.diakoniespolu.cz/tornado.

Finanční podpora bude určena na náklady spojené s bydlením, např. na opravy domu, výstavbu nového domu po demolici, pořízení nového bydlení, pořízení nezbytného vybavení domácnosti, které bylo tornádem poničeno a podobně. Výše podpory bude odstupňovaná podle míry poškození nemovitosti od 75 tisíc do 600 tis. Kč.  Diakonie alokovala na 3. kolo pomoci celkem 8 mil. Kč. V prvních dvou kolech vyplatila 15 mil. Kč.

„Ve třetím kole cílíme na zvlášť zranitelné skupiny obyvatel. Posuzovat budeme sociální a finanční potřebnost rodiny. Budeme přihlížet k tomu, jakou podporu rodina již dostala od státu, pojišťoven, dalších nevládních organizací a nadací. Budeme hodnotit účel, na který žadatel chce finanční podporu využít,“ říká Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, Diakonie ČCE. 

Spustili jsme třetí kolo pomoci rodinám, které zasáhlo tornádo na Jižní Moravě
14. října 2021 - Spustili jsme třetí kolo pomoci rodinám, které zasáhlo tornádo na Jižní Moravě

Jakou pomoc plánují další organizace:

ADRA

ADRA, která působí v Moravské Nové vsi, bude provádět v poškozených domácnostech ještě další šetření, které má poskytnout doplňující informace a identifikovat domácnosti, kterým se doposud nedostalo dostatečné pomoci z dalších zdrojů.  Monitoring proběhne na přelomu října a listopadu, kdy už by mělo být jasné, které domácnosti dosáhly na státní podporu apod. Na základě informací z tohoto šetření pak ADRA přidělovat finanční pomoc podle stejných kritérií jako další organizace.

ADRA doposud vyplatila více než 60 milionů ze 70 vybraných, určitou část prostředků si necháváme pro domácnosti,  kterým se nedostane dostatečné pomoci z jiných zdrojů.

Josef Koláček hlavní koordinátor humanitární pomoci ADRA pak dodává: “v místě stále působí tři naše pracovnice, které komunikují se zástupci městyse, ale i se zasaženými obyvateli a dále psycholog, který věnuje svou pozornost především lidem, kteří se mohou obtížně vyrovnávat s následky ničivého tornáda.”

Člověk v tísni

Třetí vlnu finanční pomoci spustil i Člověk v tísni, monitoring v domácnostech bude pokračovat až do konce roku. Na třetí kolo vyčlenila organizace Člověk v tísni  35 milionů korun. Doposud vyplatili přes 95 milionů ze 175 milionové veřejné sbírky. Další prostředky Člověk v tísni vyčlenil na podporu obnovy zeleně, živnostníků a rekreačních objektů.

“Na rozdíl od předchozích kol budeme nyní zohledňovat také dosavadní dary od jiných subjektů, například pojistná plnění a výsledky žádostí o dotace Živel, tak jak bylo předem dohodnuto s ostatními organizacemi. Jsme připraveni přidělovat dary v široké škále od 75 do 600 tisíc, ve výjimečných případech i více, vše bude záležet na individuální situaci každé rodiny,” říká programový manažer Člověka v tísni Dan Petrucha.

Nadace Via

K proplácení třetí vlny pomoci se připojuje i Nadace Via. Nadace Via už proplatila téměř 1 000 smluv za více než 164 mil. Kč a nadále počítá s dlouhodobou podporou regionu.

"Na třetí kolo jsme prozatím vyčlenili 50 mil. Kč, které budeme vyplácet v koordinaci s dalšími nevládními organizacemi. Součástí třetí vlny je i nová grantová výzva na podporu živností, kterou spustíme na přelomu října a listopadu" říká ředitel Zdeněk Mihalco.

NKKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation se připojuje k dalším nevládním humanitárním organizacím a ve vzájemné koordinaci začíná vyplácet třetí kolo pomoci. V prvním a druhém kolem vyplatila přes 31 mil. Kč a uzavřela přes 210 smluv. Ve třetím kole Nadace počítá, že vyplatí do 50 smluv pomoc v celkové výši do 20 mil. Kč. Prvních šest nadačních příspěvků nadace vyplatí již v tomto týdnu a další budou následovat.

"Kontinuálně chceme vyplácet nejpozději do konce roku podle aktuálních potřeb našich příjemců. Nadace posuzuje finanční rozvahu tak i sociální kapitál zasažených rodin. Ke každé rodině zaujímá individuální přístup a informace čerpáme jak z doplněných dat tak i z osobních pohovorů a návštěv přímo v rodinách," říká Luboš Veselý, ředitel nadace Karel Komárek Family Foundation.