První Odolné obce

17. května 2016

Program Odolná obec připravuje česká města a vesnice na povodně, které pravděpodobně zase přijdou.

První Odolné obce
17. května 2016 - První Odolné obce

Spolupráce probíhá na více úrovních, zavádíme tzv. měkká i tvrdá opatření. To znamená, že se s místními lidmi scházíme, plánujeme, vytváříme informační materiály a studie, ale také pořizujeme vysoušeče, varovné systémy nebo třeba loď. Jednu loď jsme právě slavnostně předali.

Výsledky roční spolupráce

V první polovině května převzali hmatatelné výsledky naší spolupráce jejich budoucí uživatelé. Celý rok jsme se setkávali s obyvateli obcí a mluvili s nimi o jejich zkušenostech s povodněmi. Teprve pak jsme vytvořili užitečné materiály. Obce jsme také podpořili finančně, aby jejich představitelé nakoupili vybavení, které účinně pomůže nejen při povodních.

Omalovánky a příručky pro Terezín

Ve středu 11. května jsme v Terezíně předali panu starostovi Danielu Trapani informační plakáty a příručky pro obyvatele. A protože je o povodních potřeba mluvit i s dětmi, přivezli jsme také krásné omalovánky. Pro děti v mateřských a základních školách je vytvořila malířka a ilustrátorka mnoha dětských knížek paní Vlasta Švejdová.

A pro Soběslav ještě loď

Ve čtvrtek jsme vyrazili do Soběslavi. Místní Vodní záchranná služba dostala vybavení pro efektivní pomoc při záplavách, například vysoušeče a defibrilátor. Ovšem největším darem byla loď. Předání lodi bylo skutečně slavnostní, účastnil se ho starosta Soběslavi pan Jindřich Bláha i ředitel místního střediska Diakonie Rolnička pan Karel Novák. Pro dospělé jsme připravili informační materiály psané městu na míru a pro děti také omalovánky paní malířky Švejdové.

Rok přípravy – větší jistota

Program Odolná obec běží dál, ale nejdůležitější je za námi. Děkujeme obcím Terezín, Soběslav a Dolní Beřkovice,  které se zapojily jako první, za spolupráci a aktivitu. Jejich zastupitelé i obyvatelé vědí, že se na velkou vodu mohou připravit. Budují protipovodňová opatření a předávají si informace o tom, co lidé mohou dělat před povodní, při ní i po ní.

Povodeň nejspíš zase někdy přijde, ale Terezín, Soběslav a Dolní Beřkovice vědí, že pro svou odolnost zatím udělaly všechno, co bylo v jejich silách.


Zapsala Michaela Stachová