Do našeho preventivního programu se mohou hlásit nové obce

1. září 2022

Otevíráme nový cyklus našeho preventivního programu Odolná obec. Program je určen pro malé obce do pěti tisíc obyvatel, které zažily přírodní katastrofu jako povodeň, tornádo nebo požár a chtějí být na další událost lépe připraveny.

Do našeho preventivního programu se mohou hlásit nové obce
1. září 2022 - Do našeho preventivního programu se mohou hlásit nové obce

Program obcím a jejich vedením nabízí posílení kapacity a zvýšení jejich kompetencí prostřednictvím spolupráce s odborníky, vzdělávání a sdílení dobré praxe a know-how s dalšími obcemi.

Obce také získají finanční příspěvek v řádu 100–200 tisíc Kč na konkrétní preventivní opatření např. studii proveditelnosti protipovodňových opatření v krajině, modernizaci obecního rozhlasu, digitalizaci povodňového plánu, vybavení pro sbor dobrovolných hasičů a podobně.

Důležitou součástí naší práce v obci je zapojení obyvatel obce při plánování a realizaci konkrétních opatření a zlepšení jejich informovanosti, co konkrétně dělat v případě mimořádné události.

IMG_0983-scaled

S obcemi spolupracujeme od roku 2015. Stavíme na zkušenostech, které Diakonie získává od roku 1997, kdy přišla první velká povodeň v Česku. Od té doby se pravidelně zapojujeme do humanitární pomoci při mimořádných událostech. Programem do dnešního dne prošlo 11 českých obcí. Celkově jsme do opatření v obcích investovali 9 mil. Kč.

Zájem o zapojení do programu mohou obce projevit telefonicky nebo emailem.

Ivana Dingová
Koordinátor projektu Odolná obec
+420 731 621 439
dingova@diakoniespolu.cz 

Program realizujeme díky finanční podpoře Diakonie Katastrophenhilfe.

Logo_Diakonie_Katastrophenhilfe.svg