Na cestě k odolnosti v Dolních Beřkovicích

1. července 2015

V pátek 26. června jste nás mohli potkat v Dolních Beřkovicích. Tedy alespoň tu část našeho týmu, která má na starost práci během povodní v ČR.

Na cestě k odolnosti v Dolních Beřkovicích
1. července 2015 - Na cestě k odolnosti v Dolních Beřkovicích

Po Soběslavi a Terezíně jsme sem zavítali, abychom i zde představili náš projekt Odolná obec. Současně jsme od místních lidí shromažďovali informace o tom, jak by jejich obce mohly být ještě lépe připraveny na povodně a jak jim můžeme pomoci.

Základní škola v Dolních Beřkovicích přichystala už tradiční Letní slavnost, aby se školáci příjemně naladili na prázdniny a rozloučili se na dva měsíce s učiteli i školou.

Diakonie se letos stala partnerem slavnosti a připravila pro děti i dospělé zajímavý program.

Děti si mohly na několika stanovištích vyzkoušet, jak se balí evakuační zavazadlo, jak se běhá v holínkách a pláštěnce nebo jak se plní pytle s pískem na čas. Všechny soutěže souvisely s tématem, které jsme chtěli s vedením obce i jejími obyvateli otevřít, tedy povodně a příprava na ně.

Rodiče dětí s námi trpělivě vyplňovali dotazníky a sdíleli své zkušenosti z minulých povodní. Všichni oslovení vzpomínali na katastrofální povodeň v roce 2002, která zasáhla většinu obyvatel a napáchala obrovské škody, i na povodeň v roce 2013. Z porovnání obou zkušeností je vidět, že předloni byla obec mnohem lépe připravena. Přesto je ale stále co zlepšovat.

Z dotazníků vyplynulo, že lidé by ani kvůli opakovaným povodním Dolní Beřkovice neopustili. Je to jejich obec, mají ji rádi a chtějí ji chránit. Proto chtějí pracovat na tom, aby obec byla na případné další povodně co nejlépe připravena a následky byly co nejmenší.

Kromě paní ředitelky ZŠ Dolní Beřkovice paní Jany Basařové navštívila Letní slavnost také bývalá starostka paní Danuše Smolová a současný starosta obce pan Miroslav Hrdý. Také oni se s námi podělili o své cenné zkušenosti z povodní. S panem starostou budeme v rámci programu Odolné obce intenzivně spolupracovat.

Děkujeme všem za příjemné odpoledne, hodnotné podněty a spolupráci v rámci projektu Odolná obec.

Za posledních 20 let čelila Česká republika několika extrémním výkyvům počasí, které způsobily rozsáhlé povodně, vichřice nebo neobvyklá tornáda. Lokální bleskové povodně přicházejí téměř každý rok. Katastrofám se nelze vyhnout, ale je možné jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší. Odolná obec je komplexní program Diakonie ČCE pro obce, které chtějí být připravené na mimořádné události a katastrofy.

Michaela Stachová, vedoucí sekce PR a fundraisingu