Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu

24. února 2022

Rodiny, které na konci června loňského roku zasáhlo tornádo, dostaly 3. kolo finanční podpory z veřejných sbírek. Ze 76 došlých žádostí komise Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE schválila k podpoře 56 žádostí v celkové výši 12 615 000 Kč.

Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu
24. února 2022 - Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu

„Některé rodiny dostaly peníze na účet již na konci loňského roku, další na začátku letošního. V několika případech jsme potřebovali doložit ještě informace např. o pojistném plnění, o nákladech na rekonstrukci či stavbu nebo dalších dotacích. Lidé proto dostali peníze až v únoru,“ vysvětluje Ivana Dingová, vedoucí komunikace Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE a dodává: „Lidé mohli podepsat darovací smlouvu elektronicky, což urychlilo administrativní proces.“

O podporu ve třetím kole si domácnosti musely zažádat. Žádat mohli všichni lidé žijící v Hruškách, kterým chyběly finanční prostředky na efektivní obnovu svého bydlení. Při vyhodnocování žádostí Diakonie přihlížela především k sociální potřebnosti žadatelů a také k dosavadní výši podpory, kterou lidé dostali z dalších zdrojů.

 

Z 56 podpořených žádostí 38 rodinám vyplácela finanční podporu ze své sbírky přímo Diakonie v celkové výši 7 990 000 Kč. Další prostředky pro obyvatele Hrušek dodala Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu a Armáda spásy.

  • Nadace Via – 8 rodin, 2 000 000 Kč
  • Nadační fond ČRo – 8 rodin, 1 725 000 Kč
  • Armáda spásy – 2 rodiny, 900 000 Kč

Celkově Diakonie ze své sbírky lidem po tornádu vyplatila přes 23 mil. Kč. Další 2,5 mil. Kč, které má organizace na kontě, využije na revitalizaci veřejného prostoru v Hruškách v lokalitě „Na rybníčku“.

První kolo finanční podpory (červenec 2021)

11 600 000 Kč

Druhé kolo finanční podpory (srpen 2021 – září 2021)

3 502 786 Kč

Třetí kolo finanční podpory (prosinec 2021 – únor 2022)

7 990 000 Kč

Celkem

23 092 786 Kč


Děkujeme za spolupráci společnosti Signi, díky které jsme mohli smlouvy podepsat elektronicky, aniž bychom museli dokumenty posílat fyzicky. Pro příjemce pomoci to znamenalo urychlení výplaty peněz.