Pomáháme při povodních, k dispozici je technika, dobrovolníci i odborník

15. června 2020

Už čtvrtým dnem pomáháme domácnostem v Šumvaldu na Olomoucku, které zasáhla velká voda. Na místě byl i Vladimír Procházka, náš odborník, který radil vytopeným domácnostem, co dělat. Dobrovolníci pomáhají s vyklízením bahna a zničených věcí především v domácnostech seniorů, ale i dalších obyvatel, kteří potřebují pomoci.  

Diakonie pomáhá při povodních, k dispozici jsou vysoušeče, dobrovolníci i expert, který poradí, co s
15. června 2020 - Pomáháme při povodních, k dispozici je technika, dobrovolníci i odborník

Po nedělních přívalových deštích zjišťujeme, zda pomoc potřebují také obyvatelé na Pardubicku a Chrudimsku. Obcím nabízíme k dispozici své dobrovolníky, techniku a experta, který dokáže vyplaveným domácnostem odborně poradit, jak zlikvidovat následky velké vody.

„V Šumvaldu pomáháme od pátku. Vybíráme si takové domácnosti, které naši pomoc opravdu potřebují – osamělé seniory, sociálně slabší, ale i další obyvatele. Lidé pracují na odklízení škod ve svých domácnostech už celý týden a docházejí jim síly. Často jsou také bezradní a potřebují poradit, jak přesně následky povodně ve svých obydlích řešit. Takovou povodeň tady totiž nikdo předtím nezažil,“ říká Jarmila Dvořáková, vedoucí českého humanitárního oddělení Diakonie ČCE a dodává: „Na místě budeme s našimi dobrovolníky pomáhat určitě i tento týden.“

Svoji práci koordinujeme s místní samosprávou a záchrannými složkami, které v postižených oblastech působí.

Diakonie ČCE aktivně pomáhá lidem zasaženým povodněmi od roku 1997.

„Důležitým úkolem našeho střediska je udržovat naši připravenost, abychom byli schopni reagovat na nepředvídanou přírodní katastrofu okamžitě a profesionálně – vyslat dobrovolníky do zasažených oblastí, zapůjčit potřebnou techniku a poskytnout psychosociální první pomoc zasaženým. Provozujeme šest humanitárních skladů s povodňovou technikou. Naše dobrovolníky průběžně školíme. Máme propracované bezpečnostní postupy a opatření, která jsme v současné situaci kvůli šíření koronaviru ještě zpřísnili,“ říká Dvořáková.