Zemědělská školení ve vesnicích provincie Battambang

15. prosince 2016

Už 3 roky spolupracuje Diakonie s farmáři v kambodžské provincii Battambang. S místními a německými partnery postupně snižujeme chudobu místních lidí a přispíváme k lepšímu naplňování jejich občanských práv. Diakonie podporuje hospodaření farmářů. Kolega Vojtěch Žitný po návratu z Kambodže potvrdil, že díky teoretické i praktické pomoci z Čech uživí kambodžští farmáři lépe své rodiny.

Zemědělská školení ve vesnicích provincie Battambang
15. prosince 2016 - Zemědělská školení ve vesnicích provincie Battambang

S místními partnery Krom Akphiwat Phum a německými Brot für die Welt tak společně uskutečňujeme projekt „Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách“.

Provincie Battambang

Z celé země se nejvíce rýže pěstuje právě v provincii Battambang. Jenže oblast v posledních letech sužují sucha a kambodžští farmáři také nutně potřebují získat novější znalosti a naučit se modernější způsoby pěstování rýže. A to je právě pole působnosti Diakonie: teoretická školení i praktické rady, které zlepší zemědělské techniky místních farmářů.

Práce pro experty na tropické zemědělství

Náš odborník na tropické zemědělství Vojtěch Žitný spolupracuje na přípravě a realizaci aktivit Diakonie s dalšími experty, absolventy či zaměstnanci České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2016 tak Diakonie požádala o spolupráci na školeních v Battambangu externí expertku Janu Lojkovou. Školení, která se týkala hnojení rýže, z části vedla Jana Lojková, z části Vojtěch Žitný.

Jak hnojí kambodžští farmáři

Battambangští farmáři často používají pouze syntetická hnojiva a hnojí svoje pole příliš nebo málo a v nevhodnou dobu. Syntetická hnojiva jsou drahá, v nadměrných dávkách ničí půdu a znehodnocují podzemní i povrchové vody. Často obsahují pouze základní živiny a chybí jim důležité mikroprvky, které rýže pro svůj zdravý vývoj také potřebuje.

Výhody organických hnojiv

Naproti tomu organická hnojiva podporují rozvoj půdních mikroorganismů, které vytvářejí humus, obsahují mikroprvky a zlepšují strukturu půdy. Při školeních Diakonie poučili Jana a Vojtěch místní farmáře o tom, jak správně připraví kompost a jak ho aplikují na rýžová pole.

Farmáři se dozvěděli, kolik kg dusíku, draslíku a fosforu odebere z pole jejich úroda a jak mohou tyto živiny vrátit zpět kombinací organických a syntetických hnojiv tak, aby se na pole nedostalo hnojiva ani příliš mnoho ani málo. Také viděli, jak vypadá rostlina rýže, když má dusíku, fosforu a draslíku nedostatek nebo naopak přebytek a jak obojí řešit.

Zelené hnojení

Čeští experti představili farmářům také tzv. zelené hnojení. Tato technika spočívá ve schopnosti luskovin vázat vzdušný dusík. Po sklizni rýže v období sucha se zaorá rýžová sláma a vyseje luskovina, v provincii Battambang to jsou například mungo fazolky. Ty se zaorají do půdy dříve, než vytvoří lusky, a nechají se 3 týdny rozkládat. Pak mohou farmáři vyset rýži a nepotřebují použít před setím obvyklou dávku hnojiv. Pro místní to sice znamená trochu práce navíc, na druhou stranu se jim sníží náklady až o 50 %.

224 farmářů na školení

Během několika listopadových a prosincových dnů Jana Lojková a Vojtěch Žitný proškolili 224 farmářů a 14 zaměstnanců místních partnerských nevládních organizací. Někteří z nich budou ve školeních na vesnicích pokračovat a šířit tak know-how mezi kambodžskými farmáři dál. Farmáři budou pak umět vypěstovat větší množství rýže a zároveň budou hospodařit ekologicky a ekonomicky. A to je přesně to, o co Diakonie v Battambangu usiluje.

 
Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.