Okurková sezóna třikrát ročně

11. února 2019

Ke konci minulého roku jsme se vydali na kambodžská pole do provincie Pursat, kde naše středisko podporuje místní farmáře a komunity. Odtud vám přinášíme příběhy dvou do projektu zapojených zemědělců – paní Phan Touch a pana Sana.

Náš projekt Adaptace zemědělství na změny klimatu za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s lokální organizací Life With Dignity (LWD) bude pokračovat i v roce 2019.

Okurková sezóna třikrát ročně
11. února 2019 - Okurková sezóna třikrát ročně

Chci pomoci

Paní Phan Touch

Paní Phan Touch se do projektu zapojila již na počátku roku 2018. Podle jejích slov se výnos na jejích polích na konci roku zvýšil zhruba o 50 % ve srovnání s předchozími lety. Naši školitelé ukázali paní Phan Touch, jak může využívat tzv. kapkovou závlahu. Principem kapkové závlahy je dodání přesného množství vody přímo ke kořenům rostlin. Díky tomu je zavlažování maximálně efektivní a zelenině se dobře daří. Paní Phan Touch prodává okurky, hořké okurky a dýně na místním trhu, což jí zabezpečí pravidelný výdělek, díky němuž mohou její 4 děti chodit do školy.

IMG_2812 IMG_2837 IMG_2839

Protože se jí kapková závlaha osvědčila, plánuje nyní investovat vydělané peníze do koupě další půdy a rozšířit svoje hospodářství. Paní Phan Touch jsme také proškolili, jak správně používat organická hnojiva a jak je na poli přidávat přímo do půdy. Organické hnojivo si paní Phan Touch může vyrobit doma sama, je tedy ekonomické, snadno dostupné a především jeho používáním se vyhne zamořování půdy zbytečnou chemií.

Pan San pěstuje okurky

Pan San se do projektu zapojil v průběhu roku 2018 se záměrem zvýšit svou produkci okurek. Také on začal používat organická hnojiva a kapkovou závlahu. Jedna sezóna sběru okurek trvá cca 45 dní a díky novým metodám může pan San sklízet 2x i 3x ročně, protože kapková závlaha umožňuje pěstování okurek i v období sucha. Denně pan San s rodinnou nasbírá až 100 kilogramů okurek. Jejich prodejem na místním trhu je schopen zajistit obživu celé své rodiny.

IMG_2873 IMG_2886 IMG_2884

 

čr pomáhá LWD logo2