České inline brusle pomáhají ženské svépomocné skupině v Etiopii

19. října 2018

Osm hodin jízdy po prašné a kamenité cestě od hlavního města Adis Abeba leží vesnice Makave, kde od loňského roku stojí „český“ mlýn. První kukuřičnou mouku ženy v Makave umlely v únoru letošního roku a cesta k ní byla z pohledu člověka zvyklého na středoevropské poměry dlouhá. Ale má šťastný konec.

České inline brusle pomáhají ženské svépomocné skupině v Etiopii
19. října 2018 - České inline brusle pomáhají ženské svépomocné skupině v Etiopii

Diakonie CČE působí v Etiopii prostřednictvím svého střediska Humanitární a rozvojové spolupráce již od roku 2013. Pomáhala místním zemědělcům, kteří od nás získali odolnější odrůdy plodin a také školení, jak hospodařit. Podporovali jsme také ženské svépomocné skupiny. A právě jedna taková skupina nás požádala o pomoc při financování mlýna. Pro ženy z místní komunity znamená vlastní mlýn velkou pomoc. Úrodu kukuřice, kterou na svých políčkách vypěstují, nemusí složitě vozit do větších okresních měst. Zpracování na místě jim šetří spoustu peněz, času a energie.

ženy v Makave

Na přelomu roku 2015 a 2016 Diakonie začala spolupracovat s výrobcem sportovního vybavení TEMPISH. Výstavba mlýna se stala naším společným projektem. TEMPISH věnoval z každého prodaného páru bruslí 3 Kč. Nápad postavit mlýn v Etiopii se setkal s ohlasem i mezi dalšími soukromými dárci a zaměstnanci Diakonie.

Mlýn v Etiopském Makave nejen vyrábí mouku, ale zlepšuje postavení místních žen

Přestože mlýn měl být dokončen v září 2017, potřeboval projekt více času, než jsme očekávali. Pokud uvážíme, že místní partnerská organizace řídila výstavbu mlýna z několik hodin cesty vzdálené kanceláře bez připojení vody a elektřiny, dá se zpoždění lehce pochopit.

místní děti

V listopadu 2017 ženy dostaly mlecí jednotku o výkonu 27 koní.  Aby mlýn mohl fungovat dlouhodobě, museli jsme ženy proškolit v technickém zacházení s mlýnem i v „managementu“ jeho provozu. Provoz mlýna má na starost v rámci svépomocné skupiny žen „rada starších“. Školení dostalo 57 žen, které nyní mohou mlýn obsluhovat.

Od února 2018 mlýn každý den mele kukuřici několik hodin ráno a několik večer. Kvůli horku není technicky možné nechat mlýn běžet celý den. Namlít mouku si mohou za malý poplatek všichni, kdo potřebují. Poplatky slouží na údržbu mlýna. Nikdo není vyloučen, takže z nového mlýna profituje celé širší okolí.

diskuse s manažerem z místní agentury

Letos v říjnu projektová manažerka a ředitelka střediska HRS Diakonie Makave navštívily, aby si ověřily, jak provoz mlýna funguje a jestli projekt naplnil svůj účel. Hovořily s místní ženskou skupinou. Vlastní mlýn je pro ně velká pomoc, protože nemusí s těžkými náklady cestovat do vzdálených míst, mohou si samy umlít kvalitní vlastní mouku a ještě získat navíc drobné finanční prostředky, za které pořídí například další jídlo, léky nebo vzdělání svým dětem.

Kupte cement