Adaptace zemědělství na změny klimatu: Kambodža 2018 v číslech

15. ledna 2019

V Kambodži do našeho prcambodia-blank-mapojektu Adaptace zemědělství na změny klimatu zapojujeme místní farmáře a mladé lidi, kteří mají největší potenciál nést změnu. Účast je dobrovolná, proto je obtížné stanovit dopředu přesný počet lidí, kteří z projektu mohou nakonec ve svém osobním životě těžit. V současnosti jsme dokončili vyhodnocení projektu za rok 2018, který přinesl následující čísla.

Adaptace zemědělství na změny klimatu: Kambodža 2018 v číslech
15. ledna 2019 - Adaptace zemědělství na změny klimatu: Kambodža 2018 v číslech

Chci pomoci

V provincii Pursat v západní části Kambodži jsme za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR spolu s organizací Life With Dignity přímo i nepřímo podpořili:

1986 mužů, 2760 žen, 6 mladých žen, 339 chlapců, 414 dívek a 39 osob se zdravotním postižením.

Adaptace zemědělství na změny klimatu(3) 647 lidí, především dětí, mladých lidí a učitelů, získalo vetší povědomí o konceptech snižování rizik katastrof (DRR – Disaster Risk Reduction) a adaptability na změny klimatu (CCA – Climate Change Adaptiveness). Uspořádali jsme pro ně školení, komunitní akce a výměnný pobyt.  

630 obyvatelů okresu Phnum Kravanh se díky projektu aktivně zapojilo do tvorby plánu rozvoje vesnice (VDP – Village Development Plan), který byl přizpůsoben DRR / CCA potřebám. Plány by zůstaly pouze plány, a tak obyvatelé vytyčené body zahrnuli do investičních plánů svých vesnic.

Ve 14 vesnicích jsme vytipovali 14 farmářů, které jsme naučili techniky pěstování plodin odolných vůči klimatickým změnám a poskytli jim semena, organická hnojiva a další vybavení tak, aby mohli tyto postupy rozšiřovat mezi své sousedy. Nejlépe se totiž nové postupy mezi místními lidmi šíří, když farmáři vidí novinky úspěšně fungovat u svého souseda.

50 domácností, ve kterých dohromady žije 250 lidí, získalo malé vodní nádrže, do kterých mohou sbírat dešťovou vodu. Zároveň jsme jim pomohli zavést systém kapkové závlahy na jejich pole.

79 domácností dostalo solární panely.

23 pracovníků Life With Dignity absolvovalo školení na zemědělské techniky, které lépe fungují v místních podmínkách měnícího se klimatu.  Školení vedli čeští odborníci doc. Ing. Lojka, Ph.D. a paní Ing. Lojková, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze.

 

 

Pokud si přesně neumíte představit, co znamená termín DRR - Disaster Risk Reduction, můžete podívat v angličtině na krátké video, které to pěkně vysvětluje.

 

čr pomáhá LWD logo2