Díky českým bruslím stavíme mlýn v Etiopii

27. července 2017

Olomoucká firma TEMPISH vyrábí brusle, které mění svět. Z každého prodaného páru totiž putují 3 koruny na podporu chudých žen v etiopské vesnici Makala. Diakonie v Makale společně se svými etiopskými partnery z organizace EECMY – DASSC staví mlýn, který budou spravovat právě chudé ženy. Mlýn ženám zajistí vyšší příjmy a pomůže jim hygieničtěji a rychleji zpracovat kukuřici.

Díky českým bruslím stavíme mlýn v Etiopii
27. července 2017 - Díky českým bruslím stavíme mlýn v Etiopii

Diakonie začala spolupracovat s výrobcem sportovního vybavení TEMPISH na přelomu roku 2015 a 2016. Jako první společný projekt jsme vybrali výstavbu mlýna v jihoetiopské obci Makala. Nápad postavit mlýn v Etiopii se setkal s ohlasem i mezi dárci a zaměstnanci Diakonie. Dárci věnovali část prostředků na výstavbu, čtyři zaměstnanci Diakonie přispěli na mlýn prostřednictvím svého sportovního výkonu na pochodu Praha – Prčice.

A proč zrovna mlýn?

Diakonie v Etiopii pomáhá už čtyři roky. V letech 2013 – 2015 realizovala společně s etiopskými partnery projekt Zajištění obživy v oblasti Chuko. Místním zemědělcům jsme pomáhali s pěstováním výnosnějších a odolnějších plodin, dostali od nás nejen semena a sazenice, ale i školení od českých expertů. Podporovali jsme také ženské svépomocné skupiny. A právě jedna taková skupina nás požádala o pomoc při financování mlýna. V blízkém okolí vesnice žádný není. Ženy lokálních farmářů či matky samoživitelky musí cestovat do okresních měst, aby nechaly zpracovat úrodu kukuřice jejich domácností. To je stojí peníze a zabírá jim nezanedbatelné množství energie a času, který by mohly věnovat svým rodinám a vlastní obživě.

Mlýn bude po dokončení v září 2017 předán kooperativě žen Atote, jejíž členky ho budou provozovat a jeho prostřednictvím vydělávat peníze.

Novinky o stavbě mlýna vám přinášíme na webu www.inlinefordevelopment.org