České farmy jdou příkladem

5. prosince 2017

Díky úsilí kolegy Vojty Žitného, který je expertem na zemědělství, přispívá Diakonie k tomu, aby se zkušenosti a znalosti českých farmářů dostaly k jejich kolegům z chudších zemí. Vojta má za sebou úspěšné zemědělské projekty v Kambodži a Etiopii a letos stojí za projektem, který umožňuje chovatelům mléčného skotu ze severního Moldavska vycestovat na stáž do České republiky a podporuje je v předávání zkušeností doma, v Moldavsku.

České farmy jdou příkladem
5. prosince 2017 - České farmy jdou příkladem

Záměrem projektu je přispět k zlepšení vědomostí a dovedností severomoldavských chovatelů mléčného skotu a k tomu, aby nabyté vědomosti a dovednosti aktivně využívali v praxi a obohatili tak svoje hospodářství. Účastníkům jsme nabídli nejen dvoutýdenní stáž u zkušených českých zemědělců, ale i exkurze na další české farmy, přednášky zemědělských expertů z Visegrádských zemí, workshopy a poradenství.

Sedm chovatelů severního Moldavska bylo vybráno ve výběrovém řízení, po jehož absolvování napsali vstupní test svých znalostí z oboru. Díky tomu jsme mohli zjistit, jak stáže na českých farmách a další vzdělávání naplánovat tak, aby z něj měli co největší užitek.

Na konci svého pobytu v Česku Moldavané navštívili konferenci na České zemědělské univerzitě v Praze, kde pro ně přednášelo 6 expertů ze 3 visegrádských zemí o různých aspektech chovu mléčného skotu. Po konferenci moldavští farmáři napsali výstupní testy, díky nimž jsme zjistili jejich pokrok a nedostatky, na které bude třeba se v rámci projektu ještě zaměřit.

Účastníci programu budou po svém návratu domů každý ve své vesnici vést praktické školení pro ostatní, na němž budou prezentovat, co se naučili v České republice. Dále pak budou nově nabyté vědomosti a naučené dovednosti zkoušet na svých farmách a sloužit tak jako modeloví farmáři pro své kolegy. To vše se bude odehrávat pod dohledem naší moldavské partnerské organizace a jejich zemědělského experta.

Více o projektu najdete v angličtině na www.diaconiacrd.org/visegradfund.

Projekt „Strengthening Capacities of Dairy Farmers from Northern Moldova“ je financován Visegrádským fondem a prostředky nizozemské vlády. Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce (DČCE – HRS) na něm pracuje společně s moldavskou nevládní organizací Pro Cooperare Regionala (ProCoRe), polskou Diakonií a slovenským Ústrediem Reformovanej kresťanskej církvi na Slovensku.