Akční program podpory živobytí farmářů v Kambodži: Rok 2018 v číslech

21. ledna 2019
LEAP čísla_Cambodia-blank-map Naše středisko za podpory České rozvojové agentury ve spolupráci s Life With Dignity a Australian Lutheran World Servise (ALWS) se podílí na velkém rozvojovém projektu Akční program podpory živobytí (LEAP) v Kambodži.

 

Akční program podpory živobytí (LEAP): Rok 2018 v číslech
21. ledna 2019 - Akční program podpory živobytí farmářů v Kambodži: Rok 2018 v číslech

Ve čtyřech kambodžských provinciích: Battambang, Pursat, Kampong Chhnang a Kampong Speu společně s partnery pracujeme s místními farmáři, jejichž živobytí je ohroženo střídajícími se povodněmi a obdobími sucha. 

 

Jde nám hlavně o to, abychom zvýšili odolnost farmářů, jak proti samotným přírodním katastrofám, tak i proti jejich následkům. V roce 2018 jsme pomohli založit malé zemědělské podnikatelské skupiny. Pro jejich členy jsme zorganizovali školení v podnikatelských dovednostech, marketingu, managementu a finančním managementu. Zároveň jsme iniciovali založení kooperativ, kde se tyto skupiny mohou sdružovat a pomáhat si navzájem při vstupu na trh a propagaci vlastních plodin. S ohledem na povodně a sucha, jsme dávali důraz na školení místních obyvatel v oblasti snižování rizika katastrof (DRR – Disaster Risk Reduction). V neposlední řadě jsme představili farmářům plodiny odolné změnám klimatu, techniky jejich pěstování a možnosti zlepšení hospodaření s vodou jako je sběr vody.     

IMG_8510

 

IMG_8522

IMG_8539

V závěru se pak ukázala jasná čísla a přímo podpořit se nám podařilo 48357 místních obyvatel (14 476 mužů, 24 689 žen, 4 637 chlapců a 4 555 dívek). Nepřímo z projektu mělo užitek 100 220 lidí (29 064 mužů, 31 068 žen, 19 543 chlapců a 20 545 dívek). V projektu jsme dbali především na zapojení žen, dívek a dalších znevýhodněných skupin jako jsou osoby s tělesným postižením, kterých se nám podařilo zapojit 773.   

Příběh jedné účastnice projektu si můžete přečíst zde.  

čr pomáhá LWD logo2