Tým dobrovolníků Diakonie pomáhá v obci Hrušky

28. června 2021

V sobotu dopoledne vyrazil do oblasti poničené tornádem na jižní Moravě první tým dobrovolníků Diakonie.

Po dohodě s dalšími nevládními organizacemi, které na místě pracují, působíme v obci Hrušky, kde bylo tornádem zasaženo na 180 domů. O víkendu naši dobrovolníci pomáhali především s manuálním odklízením škod, které tornádo způsobilo. Od pondělí začínají v obci působit také monitorovací týmy, které budou detailně mapovat aktuální situaci zasažených domácností. Na kontě humanitární sbírky v tuto chvíli evidujeme přes 15 mil. Kč.

Tým dobrovolníků Diakonie pomáhá v obci Hrušky
28. června 2021 - Tým dobrovolníků Diakonie pomáhá v obci Hrušky

Monitorovací tým tvoří vždy dva dobrovolníci, kteří obchází přidělené zasažené domácnosti ve vesnici. Dobrovolníci mají školení pro jednání s člověkem v krizi. Vedou s lidmi rozhovory, ve kterých mapují sociální situaci rodiny, rozsah škod, požadavky domácností na pomoc a další informace.

Získané údaje zaznamenávají přímo na místě do aplikace Inspecto, která je určena pro monitoring potřeb při humanitárních katastrofách. Aplikace dokáže fungovat offline i v případě, že na místě není signál. Při návratu na humanitární základnu dobrovolníci aktualizují on-line databázi informací. Výsledky z monitoringu poslouží jak pro organizaci další pomoci při odklízení následků tornáda, tak při distribuci materiální i finanční pomoci. 

  Obec Hrušky  3_Obec Hrušky_27.6.21

Diakonie má předchozí zkušenosti s pomocí lidem zasažených nenadálou přírodní katastrofou.  V posledních 15 letech zasáhlo Česko 6 velkých povodní, při kterých jsme zasahovali. Lokální bleskové povodně přicházejí skoro každý rok. Naposledy jsme pomáhali loni v létě při přívalových povodních loni v Šumvaldu na Olomoucku. 

  4_Obec Hrušky_27.6.21  6_Obec Hrušky_27.6.21

Postupujeme v souladu s nařízeními Krizového štábu a pokyny Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, koordinujeme naši práci s dalšími nevládními organizacemi pracujícími v regionu.