Proběhlo školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

1. října 2020

Třetí zářijový víkend se sešlo dvanáct povodňových dobrovolníků na třídenním školení v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Páteční blok jsme věnovali připomenutí červnových povodní v Šumvaldu. Znovu jsme měli příležitost poděkovat dobrovolníkům za jejich ochotu a nasazení při poskytování humanitární pomoci v zasažených domácnostech. Prohlédli jsme si fotografie z míst, kde dobrovolníci pomáhali, a znovu jsme si uvědomili, jak je dobrovolnická pomoc pro lidi zasažené povodní zásadní.

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ V BĚLČI NAD ORLICÍ
1. října 2020 - Proběhlo školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

Během sobotního dopoledne, které vedl krizový intervent SOS Centra Diakonie ČCE Martin Pešek, měli dobrovolníci příležitost sdílet své zážitky a zkušenosti více do hloubky a zamyslet se nad tím, co pro ně dobrovolnictví znamená, co je motivuje a co jim přináší. Důležitým se ukázalo téma vlastních hranic, jak si je uvědomit a jak si je nastavit. Cenným výstupem byla také zpětná vazba od dobrovolníků pro tým české humanitárky Diakonie ČCE. Ta bude podkladem pro další rozvoj dobrovolnického programu.

            ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ V BĚLČI NAD ORLICÍ     ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ V BĚLČI NAD ORLICÍ

Sobotní odpoledne bylo věnováno zdravotnické první pomoci pod vedením zkušených lektorek z První pomoci Živě. Dobrovolníci si na praktických příkladech vyzkoušeli, jak rozpoznat zdravotní stav člověka, který potřebuje bezodkladnou první pomoc, a jak ji poskytnout. Dozvěděli se, že prioritou laického záchranáře je dbát o svou vlastní bezpečnost a jak se chránit. Nově nabyté znalosti dostali možnost vyzkoušet při simulaci dopravní nehody. Včasné poskytnutí první pomoci znamená záchranu života.

              ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ V BĚLČI NAD ORLICÍ     ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ V BĚLČI NAD ORLICÍ

 V neděli jsme se s dobrovolníky věnovali tomu, jak funguje humanitární základna Diakonie ČCE, jak provádíme monitoring zasažené oblasti a proč při tom spolupracujeme s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Mluvili jsme také o tom, jak komunikujeme s lidmi, kteří potřebují dobrovolnickou pomoc. Pozornost jsme také věnovali zásadám bezpečnosti práce s povodňovou technikou a tématu obnovy domů po povodních. 

Víkendové školení bylo nabité programem, přineslo hodně nových poznatků a bylo ve znamení milých setkání. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc při letošních povodních i za jejich ochotu dozvídat se o dobrovolnické pomoci něco nového.