Co děláme, když v ČR nejsou povodně

25. října 2019

Je sucho, ničivé povodně Českem prošly naposledy před šesti lety. Mohou ale přijít kdykoliv znova. Průměrné množství srážek, které nad Českem spadnou, se podle meteorologů nemění. Kdy a kde a jak rychle naprší nejde předvídat.

Proto jsme stále připraveni. Udržujeme v pohotovosti naše humanitární sklady, školíme dobrovolníky, kteří chtějí v případě katastrofy pomáhat a koordinujeme ty zkušenější, ze kterých se pak v případě akce rekrutují vedoucí humanitárních základen. V polovině října se u nás konala dvě setkání/školení.

Školení dobrovolníků v psychosociální pomoci
25. října 2019 - Co děláme, když v ČR nejsou povodně

Školení sychosociální první pomoci vedla zkušená lektorka Kristýna Farkašová. Hlavním cílem bylo připravit dobrovolníky na různorodé situace, se kterými se mohou setkat v místě mimořádné události. Získané zkušenosti však využijí i v každodenním životě.  Dobrovolníci se například dozvěděli, jak se vypořádat s agresivním chováním ze strany ostatních, jak zvládat vlastní vztek nebo jak se vyrovnat s vnitřní panikou, a to nejen při povodních.  

Lektorka účastníky po celou dobu aktivně zapojovala skrze jednoduchá fyzická cvičení a vzájemné interakce. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet nácvik komunikace s člověkem zasaženým mimořádnou událostí, do kterého se lektorka stylizovala. Po tomto cvičení nechyběla ani zpětná vazba, jejímž smyslem bylo upevnit si vhodné komunikační postupy při jednání s lidmi v krizové situaci.   

Na závěr dne si dobrovolníci ještě vyzkoušeli aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi. Díky elektronické formě záznamu tak při pomáhání šetříme čas i životní prostředí.

Těší nás, že odezva ze strany zúčastněných dobrovolníků byla jednoznačně pozitivní. Nejvíce dobrovolníci oceňovali praktické využití školení a přátelský přístup lektorky. „Lektorka Kristýna byla úžasná. Jsem opravdu nadšený a plný nových dojmů. Máte tu pěkné prostředí. Děkuji za krásný den“, zhodnotil školení jeden z účastníků.   

Setkání vedoucích humanitárních základen

O dva dny později jsme uspořádali v našem středisku setkání s budoucími vedoucími humanitárních základen. Sešli se u nás zájemci různých povolání ze všech koutů republiky, především z řad Českobratrské církve evangelické. Všechny ale pojila ochota pomáhat v případě, že by přišly povodně.

Během tohoto setkání se účastníci seznámili, k čemu slouží humanitární základna a jak je organizována práce dobrovolníků, kteří pomáhají likvidovat následky povodní v zasažených domácnostech. Své osobní zkušenosti s organizací humanitární pomoci při povodních předala Eva Bendová Bucharová, která byla hlavní koordinátorkou humanitární pomoci Diakonie ČCE a byla odpovědná za zřizování humanitárních základen po povodních v roce 2013.

Část setkání byla věnována také tomu, jak probíhá nábor a koordinace dobrovolníků po povodních a jak Diakonie ČCE pracuje s dobrovolníky v době, kdy povodně nejsou. Vedoucí humanitárních základen se seznámili také s tím, jak si chránit své zdraví i zdraví dobrovolníků při práci v zaplavené oblasti a při likvidaci povodňových škod. 

Věříme, že díky tomuto setkání jsme rozšířili naši síť vedoucích humanitárních základen ochotných věnovat svůj volný čas dobrému, i když náročnému úkolu.

Školení bylo uspořádáno za podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

hasiči