Sesuvy půdy, povodně a spousta deště

14. června 2018

Do Ugandy, do organizace Church of Uganda, jsme poslali dobrovolnici Sophie Schillings, která s Vámi chce sdílet svůj pohled na období dešťů ve východní části země, v Mbale.

Sesuvy půdy, povodně a spousta deště
14. června 2018 - Sesuvy půdy, povodně a spousta deště

Malé sesuvy půdy jsou v této části Ugandy během období dešťů běžné. V posledních týdnech se však zhoršují. Ve východní části Ugandy bývá období dešťů dvakrát do roka – od února do června a od srpna do listopadu. Deště jsou velice pravidelné, což mi pomáhá naplánovat si den. Vydatně prší vždy od půl druhé nebo druhé odpoledne zhruba hodinu či více a pak trochu poprchává i přes noc. To znamená, že musím spěchat na oběd předtím, než se otevřou stavidla v mracích, nebo musím zůstat v kanceláři a oběd si sníst později, zhruba kolem čtvrté, až doma. Také farmáři řídí podle dešťů své aktivity – mohou je využít pro zalévání úrody. Kvůli odpoledním dešťům také většinou obstarávají půdu dopoledne a než začne pršet, stihnou se schovat.

V posledních třech týdnech se však zvýšila intenzita dešťů a to způsobilo mnoho problémů místním obyvatelům. Cestou z kopce od místa, kde bydlím, teče malý potůček se školou na jedné straně na kopečku a strání posetou domečky a obchůdky na straně druhé. Obvykle potok teče strouhou pod cestou směrem k mokřadům, ale množství vody, které z kopců nad námi přitéká, je příliš velké, než aby se vešlo do strouhy. Kam ta voda tedy teče? Směrem k obydlím a obchůdkům dolů z kopce. Mluvila jsem s lidmi, kteří tam mají svá obydlí a živobytí. Jeden z nich, můj známý, povoláním krejčí, mi ukazoval, co se stalo a co s tím budou dělat.

Po opadnutí vody je ze zdí zřejmé, že voda stoupla v těchto budovách o více než metr. Je děsivé představit si, že v těchto budovách bydlí rodiny s malými dětmi. Naštěstí byli tentokrát lidé schopni před vodou utéct a děti zvládly vylézt na střechy. Nikdo nebyl zraněn. Myšlenku na to, co by se mohlo stát, kdyby tato průtrž mračen přišla v noci, když místní spali a byli by v budovách uvězněni (většina z místních ani neumí plavat), jsem raději potlačila.

Zhroucený most v Namisindwa

Dlouhodobě ale není mnoho řešení, jak jejich situaci zlepšit. Museli by se přestěhovat na vyšší místa, nebo by úřady musely rozšířit strouhu pro potok. Když se tito lidé usazovali v této oblasti, neuvědomili si, jak nebezpečné to místo je. A nikdo je neinformoval.

Povodně ale nejsou jediné riziko, kterému místní musí čelit. Sesuvy půdy již zasáhly mnoho rodin a ohrožují i další.

Zatímco píšu tyto řádky, zahrada za mým domem se pomalu mění v rybník a cesta z Inganga do Mbale je zablokována povodní. To také znamená, že cesta do Mbale zabere o tři hodiny déle. Silné deště a blízkost lidských obydlí k vodě vede k tomu, že velkému množství osob hrozí bezprostřední nebezpečí přicházející s povodněmi. Jedna žena z místní komunity, která bydlí v domku blízko řeky Manafwa mi řekla, že když se řeka zvedne příliš, otevírá přední a zadní dveře domu, aby voda mohla protékat skrz. Kdyby to neudělala, hrozilo by, že o dům přijde.

Ve srovnání s ostatními částmi Ugandy, kopce u hory Elgon jsou hustě obydleny, což zvyšuje nároky na přírodní zdroje a přidává napětí svahům. Toto vyšší napětí společně se snižováním funkčních přirozených obranných mechanismů zásadně zvyšuje rizika přírodních katastrof a místní se stávají stále více zranitelnými.

V následujících měsících by deště měly ustat. Lidé pak sklidí úrodu a připraví se na další období dešťů. Cyklus ale trvá, stejně jako nebezpečí.

 

Názory a prohlášení v tomto článku jsou osobní a ne vždy musí reprezentovat názory vysílajících a hostitelských organizací, ani dárců. Více podobných zápisků v angličtině od našich dobrovolníků v Ugandě můžete nalézt na tomto odkaze.

Tento článek mohl vzniknout jen na základě poskytnuté podpory v programu EU Aid Volunteers. Program je také financován ze strany České rozvojové agentury.

Eu-aid-volunteers-logocrpomoc_horiz_r