Proběhlo třídenní školení dobrovolníků humanitární pomoci

11. října 2021

Na konci září 2021 jsme uspořádali tradiční třídenní školení dobrovolníků humanitární pomoci při mimořádných událostech. Letošního školení se zúčastnili dobrovolníci, kteří se s Diakonií zapojili do pomoci lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.

000451_51_004945

Páteční blok poskytl dobrovolníkům souhrnné informace o humanitární pomoci Diakonie ČCE po ničivém tornádu, které se na konci června prohnalo pěti obcemi na jižní Moravě. Protože se dobrovolníci zapojovali do různých fází humanitární pomoci, ukázali jsme jim, co všechno humanitární pomoc zahrnovala a jak jejich dobrovolnická práce přispěla do celkové humanitární pomoci Diakonie. Dobrovolníci se dozvěděli, na co se pomoc soustředila v první akutní fázi po mimořádné události, jak pomáháme nyní ve střednědobé fázi a co plánujeme pro dlouhodobou podporu zasažených obcí. Dověděli se také, jak probíhá rozdělování finanční podpory, která je poskytována na základě opakovaného monitoringu zasažených domácností, do kterého se dobrovolníci také zapojili.

000455_50_004996

Sobotní program byl z největší části věnován kurzu psychické první pomoci. Kurz se zaměřil na poskytování psychické podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí, ale také na zvyšování vlastní psychické odolnosti. Dobrovolníci se dozvěděli, co je to krize, jaké jsou její spouštěče a co ovlivňuje to, jak ji zasažený člověk zvládá. Jaké neurologické a biologické procesy krizi doprovázejí, jak ovlivňují vnímání a myšlení člověka a jak navázat kontakt a komunikovat s člověkem, který se v akutní krizi nachází. Důležitou součástí kurzu bylo také téma psychické odolnosti - co pomůže dobrovolníkovi zachovat klid, jak o sebe pečovat v náročných podmínkách mimořádné události, jak si udržet psychickou rovnováhu a být oporou sobě i druhým.

        000456_05_005008      000457_05_005021     000458_05_005034

Po kurzu psychické první pomoci se dobrovolníci podívali do humanitárního skladu, kde jim technik Diakonie ukázal vybavení, které se používá při likvidaci škod po povodních i po dalších mimořádných událostech. Převedl jim, jak se pracuje s vybraným nářadím, a vysvětlil jim, jak při práci dodržovat bezpečnost, i to jak vyplavené domy správně vysoušet.

      000459_05_005047      000460_05_005060     000461_05_005073

Nedělní dopoledne jsme věnovali školení zdravotnické první pomoci, které proběhlo formou zážitkového kurzu. Dobrovolníci se proškolili v zásadách správné resuscitace, měli možnost vyzkoušet si manipulaci s člověkem v bezvědomí, kontrolu dýchání a cvičnou masáž srdce. Získané znalosti a dovednosti si následně prověřili při simulaci krizové situace.Třídenní školení se vydařilo a věříme, že bylo přínosným, ale i milým setkáním pro všechny zúčastněné.

 

Školení dobrovolníků se konalo za finanční podpory

Ministerstva vnitra ČR - GŘ Hasičského záchranného sboru.

000229_05_002226

PROBĚHLO TŘÍDENNÍ ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ HUMANITÁRNÍ POMOCI
11. října 2021 - Proběhlo třídenní školení dobrovolníků humanitární pomoci