Pomoc lidem v době pandemie COVID-19 v roce 2020

3. února 2021

Rok 2020 byl pro všechny obyvatele České republiky velmi obtížný. Celosvětová epidemie onemocnění COVID-19 měla negativní dopady na celou společnost. Onemocnění samotné se stalo vážnou zdravotní hrozbou, a to především pro seniory a další zranitelné osoby. Vládní opatření přijímaná ve snaze zamezit šíření viru však s sebou nevyhnutelně přinesla sociální a ekonomické dopady a připravila mnoho lidí o finanční zabezpečení a jistoty. Diakonie ČCE a její střediska se proto vedle pravidelné péče o klienty svých služeb zapojila do pomoci těm nejohroženějším.

Pomoc lidem v době pandemie COVID-19 v roce 2020
3. února 2021 - Pomoc lidem v době pandemie COVID-19 v roce 2020

Dobrovolnická pomoc

V první vlně pandemie COVID-19 se proto Středisko HRS zapojilo do organizace dobrovolnické pomoci. Spolupracovali jsme s dalšími středisky Diakonie při náboru a školení dobrovolníků. Provozovali jsme infolinku, která sloužila pro informování volajících o možnostech i nabídkách pomoci (dobrovolnické i materiální). Navázali jsme také spolupráci s krizovou linkou SOS Centra Diakonie ČCE – SKP v Praze. Na podzim se naše středisko zapojilo do náboru dobrovolníků pro sociální služby Diakonie ČCE, která se potýkala s nedostatkem personálu.

Dopisy pro radost

Iniciativa Dopisy pro radost“ měla za cíl pomoci seniorům v pobytových službách překonávat obtížné chvíle samoty, kdy trávili v izolaci více než dva měsíce.

Dopisy pro seniory 2

Do iniciativy „Dopis pro radost“ se zapojilo přes 350 dobrovolníků, kteří psali povzbudivá slova seniorům žijícím v pobytových službách. Dopisy a obrázky dostávali lidé v domovech pro seniory po celé České republice. Celkem se zapojilo 16 pobytových zařízení pro seniory.

Finanční podpora lidem v tíživé situaci 

V březnu 2020 jsme vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří se z důvodu mimořádných opatření vlády ČR dostali do tíživé životní situace (přišli o práci, výrazně se jim snížily příjmy). Prostředky získané z veřejné sbírky byli během celého roku 2020 postupně předávány potřebným žadatelům, kteří se na naše středisko obraceli převážně prostřednictvím dalších služeb Diakonie ČCE. Celkem jsme díky darům z veřejné sbírky mohli podpořit 61 rodin a jednotlivců v celkové výši 451 989 Kč. Pomoc byla určena na zajištění základních životních potřeb žadatelů (např. nájem, potraviny, léky).

Poděkování

Práci našeho střediska podpořila Českobratrská církev evangelická (ČCE), Asociace veřejně prospěšných společností, Nadace Karla Komárka, farní sbory ČCE, dobrovolníci a řada dalších individuálních dárců a podporovatelů. Těm všem patří naše velké poděkování za jejich podporu a zapojení do pomoci lidem zasaženým nepřízní osudu.

Celou zprávu o zapojení našeho střediska si můžete přečíst zde.