Česká humanitární sekce Diakonie na NGO Marketu

30. dubna 2019

10. dubna jsme se zúčastnili tradičního veletrhu neziskových organizací - NGO Marketu v prostorách Fóra Karlín. Díky našemu stánku jsme měli možnost představit naši práci v České republice při povodních, navázat nová partnerství a oslovit dobrovolníky.

Česká humanitární sekce Diakonie na NGO Marketu
30. dubna 2019 - Česká humanitární sekce Diakonie na NGO Marketu

Povodně na suchu

Námi oslovení lidé na NGO Marketu se nás často ptali, proč se stále věnujeme tématu povodní, když dlouho žádné nebyly a lidé nyní řeší spíše opačný problém - sucho. Sucho a povodně jsou ale dvě strany jedné mince. Počasí má v současnosti tendenci k extrémním výkyvům, takže velká sucha mohou vystřídat extrémní dešťové srážky, které způsobí povodně. Diakonie ČCE proto pomáhá při povodních již od roku 1997.

Co aktuálně děláme?DSCN0414

Ačkoliv velké povodně v České republice již dlouhou dobu nebyly, udržujeme šest skladů s technickým vybavením a vysoušeči, které slouží při likvidaci následků povodní. V rámci programu Odolná obec spolupracujeme s obcemi na předcházení mimořádným událostem. Od roku 2016 jsou to Křešice, Štětí, Rudník a Plaňany. Program podporuje německá Diakonie Katastrophenhilfe.

Za důležitou práci pokládáme udržování své databáze dobrovolníků, kteří jsou v případě povodní připravení pomáhat odklízet jejich následky. Na pomoc při povodních dobrovolníky pravidelně školíme.

Léta zkušeností s preventivními programy i krizovou intervencí zužitkováváme při vydávání užitečných informačních materiálů  pro různé situace, se kterými se občané při povodních potýkají  – co dělat, když se blíží povodeň, jak se chovat v záplavové oblasti, jak sanovat  zatopený dům a další. 

První pomoc pro tělo i duchaDSCN0427

Letošní ročník veletrhu byl jubilejní dvacátý, což znamenalo hojnou účast lidí jak z řad dalších neziskových organizací, tak veřejnosti. Snad také díky tomu byl zájem o náš stánek velký a podařilo se nám na místě rozšířit naši databázi o padesát tři nových dobrovolníků.

Lidi, se kterými jsme hovořili, zaujala především školení, která našim dobrovolníkům bezplatně nabízíme. Jsou to praktické kurzy první pomoci, kurz jak jednat s člověkem v akutní krizi a kurzy bezpečnosti práce. Kurzy pořádáme ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR, který naši práci s dobrovolníky dlouhodobě podporuje.

Na veletrhu jsme také rozdali stovky letáků a informačních materiálů a získali od návštěvníků NGO Marketu cenou zpětnou vazbu na naši práci. Děkujeme všem, kteří se u nás osobně zastavili a hovořili s námi.