Světový den mytí rukou

19. června 2019

Mytí rukou - banalita, v naší kultuře hluboce zakořeněná, takže o ní ani nepřemýšlíme. V jiných zemích novinka, která může znamenat významné snížení rizika šíření infekčních chorob. Při naší práci s ohroženými komunitami v Arakanském státě na západě Maynmaru jsme se přidali k celosvětové iniciativě Global Handwashing Day.

Světový den mytí rukou
19. června 2019 - Světový den mytí rukou

Chci přispět

Spolu s pěti školami, které se jsou zapojené do našeho projektu Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě, jsme v loňském roce uspořádali Světový den mytí rukou.

Školám jsme na tuto akci poskytli mýdla, ručníky a kbelíky na vodu. Na úvod ředitelé přečetli dětem manifest Světového dne mytí rukou, který se v roce 2018 zaměřil na důležitost mytí rukou při jídle.

page1

Potom pracovníci LWF dětem vysvětlili, proč je správné mytí rukou zásadní pro jejich zdraví a principy osobní hygieny. Nacvičování správného mytí rukou s kbelíky plnými vody a mýdlem děti vzali jako radostnou hru, ke které je nikdo nemusel zvlášť pobízet.

Hand Washing Day photo at Chi Li Punn Village  (2) Hygine Kits Distribution at Chi Li Punn Village  (1) Hygine kits Distributions At Maw village  (2)

Důležité je, že děti povzbuzujeme, aby nově nabyté znalosti sdílely se svou rodinou a snažily se zavést mytí rukou jako každodenní praxi mezi svými blízkými. I kdyby se jim to ve své primární rodině nepovedlo, mohou být jednou nositeli změn, až si založí svou vlastní rodinu.

Tento projekt vznikl díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci se Světovým Lutherským svazem - Lutheran World Federation Myanmar.

ceskarepublika pomaha LWF