Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě: Rok 2018 v číslech

15. ledna 2019

birmanie69Často dostáváme otázku, kolika lidem dokážeme pomoci v rámci jednoho projektu. Toto číslo se samozřejmě projekt od projektu liší a je prakticky nemožné ho stanovit dopředu, protože ve většině případů operujeme v regionech, které jsou nestabilní. Například centrální Arakanský stát v Myanmaru.  Zde působíme ve správních oblastech Sittwe, Pauktaw, Ponna Kyun a Mrauk U, kde pomáháme jak buddhistickým Rakhinům, tak muslimským Rohingyům 

Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě: Rok 2018 v číslech
15. ledna 2019 - Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě: Rok 2018 v číslech

Chci pomoci

V roce 2018 se nám podařilo

Posílení odolnosti krizí zasažených komunit v Arakanském státě, Myanmar (2)Poskytnout 39 učitelům (19 ženám) výukové pomůcky a materiály. 

Zrenovovat nebo nově postavit 5 škol pro 1 208 dětí (524 dívek) včetně latrín, umýváren, přístupové cesty a vybavení učeben.  

1450 dětí (649 dívek) dostalo školní výbavu (batoh, sešity, psací potřeby, deštník).  

367 domácností (156 vedených ženou) získalo nějakou formu podpory živobytí -  materiální pomoc nebo odborné vzdělávání. Vzdělávání slouží k tomu, aby si domácnosti dokázaly zajistit lepší a stabilní příjmy.  Materiální pomoc pak zabezpečuje stálý přístup k potravinám. Konkrétně:   

  • 77 lidí se zúčastnilo výučního kurzu (kurzy šití, kosmetiky a kadeřnictví/holičství a následného školení v drobném podnikání.
  • 110 lidí (24 žen) obdrželo rýžové sazenice.
  • 40 lidí (30 žen) obdrželo tzv. tržní plodiny (cash-crops) - osivo koriandru a chilli.   
  • 50 mužů získalo rybářské sítě.
  • 90 lidí (88 žen) bylo podpořeno v drobném podnikání (školení, materiální nebo finanční pomoc, rozvoj obchodního plánu). 

Postavili jsme 27 protipožárních stanic a vyškolili 60 dobrovolníků, jak postupovat při hašení ohně.  Z toho má nepřímo užitek 7 688 domácností a 38 011 lidí (19 397 žen), které jsou nyní lépe připravené pro případ, že by vznikl požár. 

 

Na závěr chceme vysvětlit, proč uvádíme v závorkách ženy zvlášť? Je to běžná praxe při informování o výsledcích humanitární práce, protože ženy jsou všeobecně považovány za zranitelnější a více ohrožené chudobou a násilím.

čr pomáhá LWF