Dobrovolníci pomohli s péčí o mokřady

27. srpna 2020

V srpnu se dobrovolníci zapojili do dvou víkendových akcí, které se věnovaly tématu krajiny a její schopnosti retence (zadržení) vody. To, jak dobře dokáže půda vodu zadržet, ovlivňuje jak klimatická změna, tak i stav zemědělské krajiny. Zdravá krajina je odolnější vůči suchu, dokáže absorbovat vodu při přívalových deštích a předcházet bleskovým povodním, snižuje erozi půdy, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na úrodu a výnos zemědělské produkce.

DOBROVOLNÍCI POMOHLI S PÉČÍ O MOKŘADY
27. srpna 2020 - Dobrovolníci pomohli s péčí o mokřady

Páteční večer se dobrovolníci zapojili do workshopu, který v širším kontextu propojoval globální i lokální souvislosti zemědělství, krajiny, klimatických změn, sucha a migrace. Dobrovolníci měli možnost sdílet, co pro ně tato témata znamenají a navzájem se obohatit o pohledy ostatních.  Příležitost měli také diskutovat o problematice bleskových povodní, které letos zasáhly ve velké míře Českou republiku, a jejich souvislostech se stavem krajiny i klimatickými změnami. Zajímavé bylo vyzkoušet si argumentaci i z jiného názorového spektra, než sami zastávají.

IMG_9680        IMG_9733

Víkendové dny strávili dobrovolníci v terénu, kde ve spolupráci s Jaromírem Mašterou, členem spolku Mokřady, navštívili místa, kam se běžně na procházce nedostanou. Během dvou dnů se dobrovolníci podívali do hloubi mokřadů, kde pomohli s jejich údržbou a prosvětlením. Vykopali také nové tůně, které zpomalí odtok vody z lokality a díky rostlinám vodu pročistí. Na exkurzi se dozvěděli, jaká je funkce mokřadů v krajině a k čemu slouží tůně. Jak se mokřady obnovují, kde se v nich bere voda, jak se voda vsakuje a kam by se ztrácela, pokud by ji mokřady a tůně nezastavily. Zjistili také, jak mokřady a tůně podporují biodiverzitu obojživelníků, hmyzu i rostlin. Prohlídli si zblízka život v tůních - různé druhy žab, larvy čolků, vážek, šídel a vodních brouků. Novou informací pro nás bylo, že ve správně založené tůni neprosperují komáři, protože jejich larvy jsou potravou pro jejich ostatní dravé obyvatele.

Víkendové akce byly pro dobrovolníky příležitostí aktivně strávit svůj čas, získat nové znalosti, zapojit se do péče o krajinu a seznámit se s lidmi, kteří mají stejné zájmy.

Akce byla realizována v rámci projektu SDGs and Migration - Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU, smlouva č. CSO-LA/2018/401-798.

Logo Dear