Co děláme

Podporujeme děti i dospělé, kteří žijí ve špatných životních podmínkách

co děláme

  • poskytujeme humanitární pomoc v České republice, především při povodních, povodne.diakonie.cz,
  • spolupracujeme v ČR s obcemi, které chtějí být připravené na povodně, odolnaobec.cz,
  • pomáháme v uprchlických táborech a při humanitárních katastrofách ve světě, například v Jordánsku, postnisbirka.diakonie,
  • organizujeme zahraniční rozvojovou práci, (píše o ní například z Kambodži naše kolegyně Kamila Šimková, kamilavkambodži.cz),
  • školíme dobrovolníky v ČR a vysíláme dobrovolníky do zahraničí, diaconiavolunteer.com,
  • vzděláváme veřejnost v problematice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci,
  • připravujeme semináře a materiály pro učitele základních škol a programy pro děti a mládež k tématům globálního rozvojového vzdělávání, ucimespolu.cz,
  • spolupracujeme s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí, např. s firmami KOMA Modular, koma.diakonie.cz, a Tempish, inlinefordevelopment.org.