ČÍM SE ŘÍDÍME

Víme.
Celý svět nezachráníme. Přesto má cenu věci měnit. Pojďte do toho také.

Věříme.
Kdo změní jeden život, změní celý svět. Přidejte se.

Objevujeme.
Existují jiné možnosti, skryté schopnosti a nové cesty. Hledejte je s námi.

Umíme.
Jsme profesionálové a stále se učíme od lidí kolem nás. I od Vás.

Baví nás to.

HODNOTY

  • Vážíme si lidského života založeného na rovnosti a vzájemném respektu.
  • Odpovědnost vůči budoucím generacím nás vede k odpovědné správě světa a šetrnému využívání přírodních zdrojů.
  • Hlásíme se k hodnotám Diakonie Českobratrské církve evangelické, kterými jsou naděje, slušnost, pomoc potřebným, respekt, důvěra, tradice a inspirace, excelence, fortelnost, úcta a porozumění, láska a milosrdenství.

NAŠE VIZE

  • Všichni lidé mají možnost vést důstojný život a ovlivňovat prostředí, v němž ho prožívají.
  • Lidem, které zasáhla přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, je poskytována pomoc, která není podmíněna ničím jiným než základní lidskou solidaritou.
  • Lidé v České republice jsou si vědomi propojenosti světa a své spoluodpovědnosti za něj.
  • Naší vnitřní vizí je vytvoření silné a stabilní organizace, která se rozvíjí, pracuje s diverzifikovanými zdroji příjmů a prosazuje systémová řešení.

NAŠE MISE

  • Stavíme lidi na nohy. Nevytváříme závislost na pomoci zvenčí, nýbrž posilujeme odpovědnost a ekonomickou samostatnost lidí, se kterými spolupracujeme.
  • Jako humanitární organizace cítíme solidaritu s těmi, kdo byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem, a nabízíme jim pomocnou ruku.
  • Přispíváme k většímu povědomí společnosti o propojenosti světa a spoluodpovědnosti každého jedince za jeho podobu.

3 PILÍŘE, NA KTERÝCH STAVÍME

Práce a samostatnost

aby ženy a muži nebyli závislí na pomoci zvenku, ale dokázali se časem o sebe a své rodiny postarat samostatně a žili důstojně,

Malé komunity

abychom pracovali na určitém místě a s přehledným množstvím lidí, kteří pak získané know-how předají dál

Partneři v místě

aby nám řekli, kdo potřebuje podporu nejvíc a jak můžeme konkrétním lidem opravdu účinně pomoci k soběstačnosti.